Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Τα μαθητικά και φοιτητικά χρόνια…
Χρόνια δημιουργικά, χαρούμενα, γεμάτα γνώση και ανεμελιά… με το προσωπικό δάνειο ΣΠΟΥΔΑΖΩ που σχεδίασε ειδικά για εσάς η Εθνική Τράπεζα.

Χρηματοδοτήστε τις σπουδές σας με τα μοναδικά προνόμια του προσωπικού δανείου ΣΠΟΥΔΑΖΩ:

 • πολύ χαμηλή δόση για ένα ολόκληρο έτος, εάν επιλέξετε τη δωδεκάμηνη έντοκη περίοδο χάριτος και
 • μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής.

Μην περιμένετε άλλο… ζήστε και σπουδάστε χωρίς άγχος με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας!

Επιπλέον, με την πληρωμή κάθε δόσης του καταναλωτικού σας δανείου κερδίζετε πόντους στο πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης go4more.

Η παροχή επιβράβευσης go4more ισχύει για τους κατόχους χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας της Εθνικής Τράπεζας που είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης go4more.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Σκοπός δανείου

Κάλυψη των αυξημένων προσωπικών αναγκών που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών, χωρίς δικαιολογητικά αγορών ειδών ή υπηρεσιών.

 

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και εισόδημα που δηλώνεται στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι:

 

Ποσό δανείου

> € 2.000 έως και € 25.000 ανά μαθητή/φοιτητή.

 

Διάρκεια

Ανάλογα με το ποσό δανείου, ως εξής:

Ποσό δανείου Διάρκεια δανείου
€3.000 από 12 έως 48 μήνες
> €3.000
από 12 έως 84 μήνες

 

Περίοδος χάριτος

Μπορείτε να επιλέξετε έντοκη περίοδο χάριτος 12 μηνών. Στην περίπτωση αυτή η ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης διαμορφώνεται σε 18 μήνες.

 

Τρόπος αποπληρωμής

 • Εάν δεν επιλεγεί περίοδος χάριτος, το δάνειο εξοφλείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
 • Εάν συμφωνηθεί περίοδος χάριτος, κατά την περίοδο αυτή καταβάλλονται μηνιαίως μόνο οι τόκοι. Μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, το δάνειο εξοφλείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.

Σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση των δόσεων του δανείου ΣΠΟΥΔΑΖΩ διενεργείται αυτόματα με χρέωση ενός λογαριασμού καταθέσεών σας.

 

Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα σταθερό μηνιαίο ποσό, για να μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά την πληρωμή των μηνιαίων καταβολών του δανείου σας, σε περίοδο που δεν μπορείτε να εργασθείτε προσωρινά, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Εάν είστε μισθωτός και εργάζεστε με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα, το πρόγραμμα σας καλύπτει σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.
 • Εάν είστε δημόσιος υπάλληλος, προσωρινά εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας, το πρόγραμμα σας καλύπτει σε περίπτωση νοσηλείας ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Επιπλέον, σας εξασφαλίζει την αποπληρωμή του άληκτου κεφαλαίου του δανείου σας (μέχρι ένα ανώτατο ποσό ανάλογα με τη διάρκειά του) σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα.

 

Όλες οι πιο πάνω καλύψεις παρέχονται με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και σύντομες διαδικασίες, αρκεί να επιλέξετε την ένταξη σε Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης του δανείου σας.

 

Επιτόκιο –  Δαπάνες

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/και το τιμολόγιο του προϊόντος, πατήστε εδώ.

 

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης

Για να ενημερωθείτε για το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ), πατήστε εδώ​.

 

Υπόδειγμα Βασικής Σύμβασης

Για να δείτε το υπόδειγμα της σύμβασης του προσωπικού δανείου ΣΠΟΥΔΑΖΩ, πατήστε εδώ.

Υποβάλλετε σήμερα κιόλας την αίτηση χορήγησης του δανείου σας:

 • μέσω του πλησιέστερου Καταστήματός μας
 • τηλεφωνικά, μέσω του Contact Center της Εθνικής Τράπεζας, καλώντας τον αριθμό                               210 48 48 484 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 16:00.

 

Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • αποδεικτικό σπουδών
 • το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. 

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπρόσθετα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την έκβασή της. Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, θα κληθείτε για την υπογραφή της σύμβασης στο Κατάστημα.

 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχετε υποβάλει την αίτηση τηλεφωνικώς και αυτή εγκριθεί, θα κληθείτε για να επιλέξετε το Κατάστημα όπου θα προσκομίσετε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και θα υπογράψετε τη δανειακή σύμβαση.

 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, το ποσό του δανείου (μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στην εφάπαξ λειτουργική και διαχειριστική δαπάνη) πιστώνεται στον λογαριασμό καταθέσεών σας για να το χρησιμοποιήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα από τα Καταστήματά μας ή καλέστε τον αριθμό    210 48 48 484.

Πληρωμή δόσεων

Οι δόσεις του δανείου σας εισπράττονται αυτόματα από το λογαριασμό καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας και έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξή τους.

 

Ειδοποιητήρια

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, η Τράπεζα σας αποστέλλει σε περιοδική βάση αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, με πληροφορίες για το δάνειό σας, καθώς και για το ποσό των επόμενων μηνιαίων δόσεων.

 

Μη έγκαιρη παραλαβή ειδοποιητηρίου

Το ειδοποιητήριο αποστέλλεται σε περιοδική βάση στη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Ακόμη και εάν δεν φτάσει στα χέρια σας για εξωγενείς λόγους που η Τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει, η δόση θα εισπραχθεί όπως προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κατάστημα συνεργασίας σας.

 

Καθυστέρηση πληρωμής δόσης δανείου

Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την τακτοποίηση της δόσης σας το συντομότερο δυνατό.

Η μη πληρωμή της δόσης σας επιφέρει την επιβολή τόκων υπερημερίας για το διάστημα που αυτή παραμένει απλήρωτη ενώ συνιστά δείγμα μη καλής συναλλακτικής συμπεριφοράς. Ακόμη, ενδέχεται η σύμβαση του δανείου σας να προβλέπει επιπλέον κυρώσεις.

                                                        

Αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης του δανείου

Για να αλλάξετε τον καταθετικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου σας, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας, προκειμένου να δηλώσετε το λογαριασμό που επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξη των δόσεων του δανείου σας.

 

Μεταβολή επιτοκίου

Το επιτόκιο του δανείου σας είναι κυμαινόμενο και μεταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, με βάση τη μεταβολή του επιτοκίου προσφοράς Euribor διατραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ διάρκειας τριών (3) μηνών (επιτοκιακός δείκτης αναφοράς*) στρογγυλοποιημένου στα τρία (3) δεκαδικά ψηφία, όπως ο δείκτης αυτός θα διαμορφώνεται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ως άνω ημέρα.

Ειδικά για την πρώτη δόση θα ισχύει ο επιτοκιακός δείκτης αναφοράς όπως θα έχει διαμορφωθεί δύο εργάσιμες ημέρες πριν την εκταμίευση του δανείου ή της λήξης της περιόδου χάριτος.

* εάν ο επιτοκιακός δείκτης αναφοράς Euribor διατραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ διάρκειας τριών (3) μηνών είναι μικρότερος του ισχύοντος, κατά την ημέρα προσδιορισμού, παρεμβατικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος, τότε επιτοκιακός δείκτης αναφοράς για τον υπολογισμό του επιτοκίου ορίζεται το ισχύον τη συγκεκριμένη ημέρα παρεμβατικό επιτόκιο της Ε.Κ.Τ. 


Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών

Μπορείτε να αποκτήσετε τις καλύψεις που παρέχει το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών, εφόσον το επιλέξετε κατά την υποβολή της αίτησης.

 

Πρόωρη εξόφληση

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Κατάστημα χορήγησης του δανείου σας και να καταβάλλετε οποιοδήποτε ποσό επιθυμείτε για μερική ή ολική εξόφληση του δανείου σας νωρίτερα από τη λήξη του, χωρίς καμία επιβάρυνση!

 

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο «Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα».