Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εύκολοι Φόροι

​​​

​Επιθυμείτε να αποπληρώσετε τις οφειλές σας προς το Δημόσιο με χρηματοδότηση από την Εθνική Τράπεζα;

Το Προσωπικό Δάνειο  «Εύκολοι Φόροι»,  σας δίνει τη δυνατότητα να τακτοποιήσετε μία ή/και περισσότερες βεβαιωμένες οφειλές ή φορολογικές υποχρεώσεις σας προς το Δημόσιο.

Το δάνειο χορηγείται με εξασφάλιση την ενεχυρίαση ρευστοποιήσιμων στοιχείων (τραπεζική κατάθεση σε ευρώ ή τραπεζοασφαλιστικό προϊόν εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη).

Πλεονεκτήματα που σας παρέχει είναι:

 • χαμηλό επιτόκιο και
 • μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής
  εξασφαλίζοντάς σας πολύ χαμηλή μηνιαία δόση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

​Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία και ατομικό εισόδημα που δηλώνεται στην Ελλάδα.


Ποσό δανείου 

Από €5.000 έως €30.000,  ανάλογα με το ύψος των υποχρεώσεών σας προς το Δημόσιο.


Οφειλές Δημοσίου που μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

     •    Βεβαιωμένες οφειλές Δ.Ο.Υ. φυσικών προσώπων
               o Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
               o Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α)
               o Φ.Π.Α.
     •    Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο Ρύθμισης Αυθαιρέτων
     •   Τέλος Υπαγωγής στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων
     •   Τέλος Διατήρησης Ρυθμιζόμενων Χώρων (Ημιυπαίθριοι)


Διάρκεια

Από 12 έως 84 μήνες

Ανάλογα με το ποσό δανείου ως εξής:

Ποσό δανείουΔιάρκεια δανείου
€5.000 - €8.000

12 - 60 μήνες

€8.001 - €15.000

12 -72 μήνες
€15.001 - €30.000​12 - 84 μήνες​


Εξασφαλίσεις

Οι αποδεκτές εξασφαλίσεις είναι:

 • Καταθέσεις σε ευρώ
 • Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη,

 που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα.

Τρόπος αποπληρωμής

Το δάνειο εξοφλείται με μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, με αυτόματη χρέωση ενός λογαριασμού καταθέσεών σας.

Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών

Το Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε ένα σταθερό μηνιαίο ποσό, για να μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά την πληρωμή των μηνιαίων καταβολών του δανείου σας, σε περίοδο που δεν μπορείτε να εργασθείτε προσωρινά, στις παρακάτω περιπτώσεις:


 • Εάν είστε μισθωτός και εργάζεστε με σύμβαση αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα, το               
      πρόγραμμα σας καλύπτει σε περίπτωση ακούσιας ανεργίας ή προσωρινής ανικανότητας για
      εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

 • Εάν είστε δημόσιος υπάλληλος, προσωρινά εργαζόμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας, το
      πρόγραμμα σας καλύπτει σε περίπτωση νοσηλείας ή προσωρινής ανικανότητας για εργασία
      λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Επιπλέον, σας εξασφαλίζει την αποπληρωμή του άληκτου κεφαλαίου του δανείου σας (μέχρι ένα ανώτατο ποσό ανάλογα με τη διάρκειά του) σε περίπτωση απώλειας ζωής από οποιαδήποτε αιτία ή μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα.

 Όλες οι πιο πάνω καλύψεις παρέχονται με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος (το οποίο προσαυξάνει αντίστοιχα το ποσό του δανείου) και σύντομες διαδικασίες, αρκεί να επιλέξετε την ένταξη σε Πρόγραμμα Προστασίας Πληρωμών κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης του δανείου σας.

 Επιτόκιο - Δαπάνες

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/και το τιμολόγιο του προϊόντος, πατήστε εδώ.
 
Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης

Για να ενημερωθείτε για το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ), πατήστε εδώ.
 
Υπόδειγμα Βασικής Σύμβασης

Για να δείτε το υπόδειγμα της σύμβασης του  Δανείου  Χρηματοδότησης Βεβαιωμένων Οφειλών Δημοσίου «Εύκολοι Φόροι», πατήστε εδώ.

​Υποβάλετε σήμερα κιόλας την αίτηση χορήγησης του δανείου σας:

 • στο πλησιέστερο Κατάστημά μας
 • τηλεφωνικά, μέσω του Contact Center της Εθνικής Τράπεζας, καλώντας τον αριθμό 181818 από        Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 16:00.

Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.
 • Παραστατικά/ταυτότητα οφειλής προς Δημόσια αρχή.

 Πέραν των παραπάνω, ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την έκβασή της. Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, θα ενημερωθείτε από τα αρμόδια στελέχη του Καταστήματος για τις απαιτούμενες ενέργειες.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που έχετε υποβάλει την αίτηση τηλεφωνικώς και αυτή εγκριθεί, θα κληθείτε να επιλέξετε το Κατάστημα στο οποίο θα προσκομίσετε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και θα υπογράψετε τη δανειακή σύμβαση και τη σύμβαση ενεχυρίασης των ρευστοποιήσιμων στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα από τα Καταστήματά μας ή καλέστε τον αριθμό 181818.

Πληρωμή δόσεων

Οι δόσεις του δανείου σας εισπράττονται αυτόματα από το λογαριασμό καταθέσεων που τηρείτε στην Τράπεζά μας και στον οποίο έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να χρεώνεται η είσπραξή τους.

Ειδοποιητήρια

Για την έγκαιρη ενημέρωσή σας, η Τράπεζα σας αποστέλλει κάθε τρίμηνο αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού, με πληροφορίες για το δάνειό σας, καθώς και για το ποσό των επόμενων μηνιαίων δόσεων.

Ενημέρωση παρέχεται και μέσω της εφαρμογής i-bank Internet Banking, εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης.

Μη έγκαιρη παραλαβή ειδοποιητηρίου

Tο ειδοποιητήριο αποστέλλεται κάθε τρίμηνο στη διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει. Ακόμη και εάν δεν φτάσει στα χέρια σας από αστάθμητους παράγοντες  που η Τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει, η δόση θα εισπραχθεί όπως προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κατάστημα συνεργασίας σας.

Καθυστέρηση πληρωμής δόσης δανείου

Θα πρέπει να μεριμνήσετε για την τακτοποίηση της δόσης σας το συντομότερο δυνατό.

Η μη πληρωμή της δόσης σας επιφέρει την επιβολή τόκων υπερημερίας για το διάστημα που αυτή παραμένει απλήρωτη, ενώ συνιστά δείγμα μη καλής συναλλακτικής συμπεριφοράς. Ακόμη, ενδέχεται η σύμβαση του δανείου σας να προβλέπει επιπλέον κυρώσεις.                            

Αλλαγή λογαριασμού εξυπηρέτησης του δανείου

Για να αλλάξετε τον καταθετικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου σας, επισκεφθείτε ένα Κατάστημά μας, προκειμένου να δηλώσετε το λογαριασμό που επιθυμείτε να χρεώνεται για την είσπραξη των δόσεων του δανείου σας. 

Μεταβολή επιτοκίου

Το επιτόκιο του δανείου σας είναι κυμαινόμενο και μεταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με βάση τη μεταβολή του επιτοκίου προσφοράς Euribor διατραπεζικών καταθέσεων σε Ευρώ διάρκειας τριών (3) μηνών (επιτοκιακός δείκτης αναφοράς), στρογγυλοποιημένου στα τρία (3) δεκαδικά ψηφία, όπως ο δείκτης αυτός θα διαμορφώνεται δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ως άνω ημέρα.

Κατά την εκταμίευση του δανείου θα ισχύει ο επιτοκιακός δείκτης αναφοράς, όπως διαμορφώθηκε δύο εργάσιμες ημέρες πριν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου που προηγείται της εκταμίευσης του δανείου.

Πρόωρη εξόφληση

Μπορείτε να επισκεφθείτε το Κατάστημα χορήγησης του δανείου σας και να καταβάλετε οποιοδήποτε ποσό επιθυμείτε για μερική ή ολική εξόφληση του δανείου σας νωρίτερα από τη λήξη του, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης του δανείου σας.

Μεταβολή στοιχείων

Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) με μία επίσκεψη σε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας.

Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε, για να πιστοποιήσετε τα νέα σας στοιχεία, από τo ενημερωτικό έντυπο «Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα».