Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Κάλυψη αναγκών σε Προσωπικό

Κάλυψη αναγκών σε Προσωπικό

Η Εθνική Τράπεζα προκηρύσσει την πλήρωση, κατόπιν επιλογής, 45 θέσεων για την κάλυψη αναγκών Μονάδων του Δικτύου της.