Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ασφαλιστικές υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων
Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη για το σύνολο των οχημάτων της επιχείρησής σας με ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης και εξαιρετικά οικονομικούς όρους.

 

Ασφάλιση Περιουσίας
Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει για εσάς πλήρη ασφαλιστικά προγράμματα, μετά από εκτεταμένη έρευνα της ασφαλιστικής αγοράς, προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.

 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να σας προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων για την επιχείρησή σας ή οποία μπορεί να περιλαμβάνει:
Γενική Αστική Ευθύνη Τρίτων
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
Αστική Ευθύνη Προϊόντος

 

Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού
Η εταιρεία σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο αυτό έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της Ασφάλισης του Προσωπικού σας που ενδεικτικά περιλαμβάνει:
Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης Ατυχημάτων και Υγείας
Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Ασφάλιση Πιστώσεων
Η εταιρεία στα πλαίσια της λειτουργίας της ως Μεσίτης Ασφαλίσεων έχει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων Ασφάλισης Πιστώσεων, συνεργάζεται δε στενά με τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες που προσφέρουν αυτό το προϊόν στην Ελληνική Αγορά.

 

Ασφάλιση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Αιολικά Παρκά κλπ)
Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Ασφάλισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελληνικής και Διεθνούς Αγοράς προσαρμοσμένων στις δικές σας ανάγκες.

 

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Έργου
Η εταιρεία μπορεί να αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη Έργων σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις αντίστοιχες συμβάσεις Έργων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 51 80 113 & 132.