Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Αμοιβαία Κεφάλαια

Η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων με την επωνυμία PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. και διακριτικό τίτλο PRΟΒΑΝΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ συστάθηκε την 1η Νοεμβρίου 2001. Η εταιρεία αποτελεί μέλος του ομίλου της τέως Τράπεζας PRΟΒΑΝΚ με κύριους μετόχους τις εταιρείες τέως ΤΡΑΠΕΖΑ PRΟΒΑΝΚ A.E. και PROFINANCE A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

H PRΟΒΑΝΚ γνωρίζοντας τις ανάγκες για σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις σας προσφέρει μία σειρά Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανάλογα με το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης και το επενδυτικό ρίσκο που θέλετε να αναλάβετε.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PRΟΒΑΝΚ

  • Άμεση ενημέρωση των μεριδιούχων για την εξέλιξη της επένδυσής τους.
  • Επαγγελματική διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων.
  • Χαμηλότερος επενδυτικό ρίσκο μέσω της διαφοροποίησης των χαρτοφυλακίων.
  • Χαμηλότερο κόστος συναλλαγών.
  • Ενεργή και αποτελεσματική διαχείριση με σκοπό τον έλεγχο και περιορισμό του ρίσκου από τις διακυμάνσεις των τιμών των επενδύσεων.
  • Δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης.
  • Ευκολία πρόσβασης στις διεθνείς αγορές αλλά και σε εξειδικευμένα επενδυτικά προϊόντα.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

  • Για να ενημερωθείτε για την πολιτική προμηθειών, πατήστε εδώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ