Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επικοινωνία

​Για πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και στην PΡΟΒΑΝΚ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

 

Πειραιώς 74, Μοσχάτο 183 46
τηλ. 210 95 03 562-3
e-mail: mutualfunds@probank.gr