Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ

 

 

Η Εθνική Τράπεζα, κατά το χρονικό διάστημα από 01.10.2019 έως και 31.03.2020 (Χειμερινό εξάμηνο), θα απασχολήσει για πρακτική άσκηση  500 σπουδαστές των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), συναφών ειδικοτήτων.

 

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στα Καταστήματά μας ή  στη  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού  της Τράπεζας και του Ομίλου στα τηλέφωνα   2103341322- 2103341432.

Εθνική Τράπεζα

    Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

    της Τράπεζας και του Ομίλου