Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Καθιέρωση ορίου ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών πληρωμών χωρίς τη χρήση PIN

​Σε συνέχεια της από 23/03/2021 Ανακοίνωσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (EET), η Εθνική Τράπεζα, ως μέλος της ΕΕΤ, εφαρμόζει έως και 30/06/2021 παράταση ορίου ανέπαφων (contactless) συναλλαγών με τις κάρτες πληρωμών εκδόσεως της, χωρίς τη χρήση ΡΙΝ, στο ύψος των 50 ευρώ.

Στην Εθνική Τράπεζα ακολουθώντας πιστά τη δέσμευσή μας για διαρκή και έμπρακτη συνδρομή στην κοινή προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στη συναλλακτική καθημερινότητά μας, καθιερώνεται από την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021, το όριο των ανέπαφων συναλλαγών με κάρτες ως εξής :

· Για ποσά έως 50 ευρώ η συναλλαγή ολοκληρώνεται χωρίς την εισαγωγή PIN (*)

· Για μεμονωμένη αγορά αξίας άνω των 50ευρώ, η συναλλαγή ολοκληρώνεται με την εισαγωγή του PIN

Επίσης καθιερώνεται το συνολικό όριο ανέπαφων συναλλαγών χωρίς PIN από τα 100 ευρώ στα 150 ευρώ.

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου μέτρου είναι η πραγματοποίηση ανέπαφων (contactless) συναλλαγών χωρίς να απαιτείται κατά τη διενέργειά τους ούτε η παράδοση του πλαστικού της χρεωστικής, πιστωτικής και προπληρωμένης κάρτας σας στον υπάλληλο του καταστήματος όπου διενεργείται η συναλλαγή, ούτε η φυσική επαφή σας με το πληκτρολόγιο του τερματικού (POS).

Υπενθυμίζεται, σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη προσοχή που πρέπει να επιδεικνύετε στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας σας.

 

(*)Για την ασφάλεια της συναλλαγής ενδέχεται να σας ζητηθεί η εισαγωγή του PIN και για συναλλαγές αξίας ίσης ή μικρότερης των 50€.