Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Στήριξη Δανειοληπτών

Μαζί θα βρούμε τη λύση

Ο καθένας μπορεί να συναντήσει δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών του.

Στην Εθνική Τράπεζα στηρίζουμε έμπρακτα τους δανειολήπτες και γι' αυτό προσφέρουμε ένα σύνολο αξιόπιστων και ευέλικτων λύσεων για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Ήδη 220.000 πελάτες μας έχουν βρει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Ελάτε σήμερα να συζητήσουμε και μαζί θα βρούμε τη λύση.