Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Απαραίτητα δικαιολογητικά

​​

Για να μπορέσουμε να βρούμε μια επωφελή για εσάς λύση, επισκεφθείτε ένα Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας,  έχοντας μαζί σας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο:

Πιστοποιητικό Ταυτοποίησης:

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

Οικονομικά Στοιχεία:

  • Ε1 του τελευταίου έτους (για τους ελεύθερους επαγγελματίες, Ε1 των τριών τελευταίων ετών)
  • Εκκαθαριστικό Σημείωμα του τελευταίου έτους (για τους ελεύθερους επαγγελματίες, των τριών τελευταίων ετών)
  • Πρόσφατη βεβαίωση απασχόλησης από τον εργοδότη ή ενημερωτικό τελευταίας μισθοδοσίας (για μισθωτούς και συνταξιούχους)
  • Ε9, στο οποίο να αναφέρεται το σύνολο των εμπράγματων δικαιωμάτων σας επί ακινήτων  
  • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ (για ανέργους)
  • ​​Σε περίπτωση παροχής προσημείωσης: Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ του ακινήτου επί του οποίου θα εγγραφεί βάρος, με αναφορά εξόφλησης του φόρου αυτού ή των προηγούμενων φόρων ακίνητης περιουσίας.​​