Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Συνεργαστείτε μαζί μας

​​​​​

 • Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή συνεργασία μαζί σας. Για το λόγο αυτό, φροντίζουμε για την τακτική ενημέρωσή σας ως προς το ύψος και την κατάσταση της οφειλής σας, καθώς και για τυχόν ανάγκη τακτοποίησής της.

  Εάν, ωστόσο, αδυνατείτε να πληρώσετε το σύνολο της μηνιαίας σας οφειλής, είναι σκόπιμο να καταβάλετε έγκαιρα το ποσό που μπορείτε να διαθέσετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εκτιμώντας την προσπάθειά σας για τακτοποίηση έστω και μέρους της οφειλής σας, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρούμε μία αμοιβαία αποδεκτή και επωφελή για εσάς λύση.

  Η εμπρόθεσμη τακτοποίηση των οφειλών σας, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται για κάθε σας οφειλή, σας απαλλάσσει από πρόσθετες επιβαρύνσεις με τόκους υπερημερίας σε δάνεια ή/και πιστωτικές κάρτες.

  Μάθετε περισσότερα

  Εμπρόθεσμη τακτοποίηση των οφειλών σας, ανάλογα με το είδος του δανείου σας, συνιστά:

  • Για τους τρεχούμενους λογαριασμούς με δικαίωμα υπερανάληψης (overdraft) θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο όριο προκειμένου να καλυφθούν οι χρεωστικοί τόκοι μέχρι τις 31/12 και 30/06 κάθε ημερολογιακού έτους.
  • Για τα τοκοχρεωλυτικά δάνεια (τακτής λήξης, «κλειστά» δάνεια π.χ. δάνεια για αγορά αυτοκινήτου, καταναλωτικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια) θα πρέπει  να υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στο συνδεδεμένο με το δάνειο καταθετικό σας λογαριασμό, μια εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία καταβολής της δόσης σας. Η ημερομηνία αυτή αναγράφεται στο Ενημερωτικό Σημείωμα-Ειδοποίηση που λαμβάνετε από την Τράπεζα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα​.
  • Για τα καταναλωτικά «ανοικτά» δάνεια, θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα κεφάλαια στον συνδεδεμένο με το δάνειο καταθετικό λογαριασμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.
  • Οι πιστωτικές κάρτες έχουν ημερομηνία έκδοσης λογαριασμού και ημερομηνία πληρωμής. Οι πληρωμές σας θα πρέπει να γίνονται μέχρι την ημερομηνία πληρωμής που αναγράφεται στο λογαριασμό σας.

  Σε κάθε περίπτωση, και εφόσον δεν έχετε τακτοποιήσει την οφειλή του προηγούμενου μήνα, η καταβολή σας θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, ανεξάρτητα από την ημερομηνία πληρωμής της επόμενης δόσης σας.

  Η έγκαιρη καταβολή της μηνιαίας σας οφειλής είναι υποχρέωση που απορρέει από τη δανειακή σας σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση, οι οφειλές σας συσσωρεύονται και επιβαρύνεστε με τόκους υπερημερίας, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την αποπληρωμή του συνόλου της οφειλής σας.

  Οι λύσεις που σας προτείνουμε μπορούν να ​δώσουν διέξοδο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε. Γι' αυτό συζητήστε το μαζί μας.

​Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας​.​