Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Internship i-work@nbg

​​​​​​​​Το Πρόγραμμα Internship "i-work@nbg" αποσκοπεί στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε φοιτητές υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριότητας της Τράπεζας που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό,  η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε για το 2017 20 συνολικά θέσεις, παρέχοντας την ευκαιρία σε τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, μέσω έμμισθης πρακτικής άσκησης, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας  6 έως 12 μηνών.  Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το εν λόγω Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2017.  
               
​*     Τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι μεταπτυχιακών σπουδών α' κύκλου μετά την 1/6/2014 στους τομείς/αντικείμενα σπουδών που αναφέρονται στις περιγραφές των θέσεων.

*     Βαθμός Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή, για τους Τελειόφοιτους, Μέσος Όρος Αναλυτικής Βαθμολογίας, κατ' ελάχιστον 7,00/10.

Σημειώνεται ότι οι Τελειόφοιτοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 50% των προβλεπόμενων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους.
​                 
Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στους τομείς/αντικείμενα σπουδών που αναφέρονται στις περιγραφές των θέσεων, με ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία 6,50/10.
​                    
Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τις περιγραφές των θέσεων.

 

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού Τράπεζας και Ομίλου,


​καλώντας στα τηλέφωνα:

210 334 2425          210 334 1047
210 334 1403          210 334 2094

​                                   
​ή στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
i-work@nbg.gr