Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Δελτίο Πληροφόρησης περί τελών

Δελτίο πληροφόρησης περί τελών

​Για να ενημερωθείτε για τα τέλη χρήσης κύριων υπηρεσιών που συνδέονται με τους λογαριασμούς πληρωμών σύμφωνα με το Ν.4465/2017, πατήστε το σύνδεσμο του λογαριασμού που σας ενδιαφέρει:

Value Plus (Πακέτο)

e-Value (Πακέτο)

Premium (Πακέτο)

Value (Πακέτο)

Απλό Ταμιευτήριο /  Εθνική Παίδων / Family Fast / Ταμιευτήριο σε Ξένο Νόμισμα

Απλός Τρεχούμενος / Επαγγελματικός Plus / Αγροτικός Plus

Σπουδάζω

Αγροτικές Ενισχύσεις

Μισθοδοτικός Reward

Μισθοδοτικός Value