Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Προωθητική Ενέργεια Mastercard στο Golden Hall, The Mall Athens και Mediterranean Cosmos 2020

Προωθητική Ενέργεια Mastercard

στο Golden Hall, The Mall Athens και Mediterranean Cosmos 2020: Όροι Συμμετοχής 

 

Στο πλαίσιο της διαφημιστικής εκστρατείας για την προβολή της Mastercard και της χρήσης των καρτών της, η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «M.S.P.S. A.E. (Market Support and Promotion Services A.E.)», που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (Ήρωος Μάτση & Αρχαίου Θεάτρου, Τ.Κ. 17456), διοργανώνει για λογαριασμό της εταιρείας «Mastercard Europe SA» προωθητική ενέργεια με την ονομασία "Προωθητική Ενέργεια Mastercard στο Golden Hall, The Mall Athens και Mediterranean Cosmos 2020" (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»), με τους παρακάτω όρους.

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια

Στην Προωθητική Ενέργεια έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας 18 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχοι καρτών Mastercard®, Debit Mastercard®, Gold Mastercard®, Platinum Mastercard® ή World Mastercard® οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων και των προπληρωμένων καρτών Mastercard®) και οι οποίες έχουν εκδοθεί από συνεργαζόμενη Τράπεζα στην Ελλάδα («Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»).

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας M.S.P.S. AE και της εταιρείας «Mastercard Europe SΑ», καθώς και οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς έως και δευτέρου (Β) βαθμού.

 

2. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας

Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί την χρονική περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και την 14η Νοεμβρίου 2020.

 

3. Τρόπος Συμμετοχής

Κατά την διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, κάθε Δικαιούμενος Συμμετοχής ο οποίος θα ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα, αποκτά αυτομάτως το δικαίωμα να λάβει μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για να διεκδικήσει ένα από τα δώρα της Προωθητικής Ενέργειας:

Βήμα 1ο: Διενεργεί μία τουλάχιστον έγκυρη ανέπαφη (contactless) πληρωμή με την Mastercard® κάρτα του για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών στα Εμπορικά Κέντρα "The Mall Athens" (Αθήνα) ή "Golden Hall" (Αθήνα) ή "Mediterranean Cosmos" (Θεσσαλονίκη), σε οποιοδήποτε εμπορικό σημείο μέσα σε αυτά (πάρκινγκ, καφέ, εστιατόρια, καταστήματα κ.ο.κ). Διευκρινίζονται τα επόμενα:

(α) Πληρωμές που διενεργούνται σε εμπορικά σημεία εκτός των εν λόγω Εμπορικών Κέντρων, συναλλαγές μέσω ΑΤΜ ή σε καταστήματα Τραπεζών, ή καταβολές οποιασδήποτε άλλης μορφής, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

(β) Δεν υφίσταται ελάχιστο όριο ποσού αγοράς.

(γ) Μόνο πληρωμές που γίνονται ανέπαφα (contactless) θα θεωρούνται ως έγκυρες. Δεν συμμετέχουν στην ενέργεια συναλλαγές που δεν θα πραγματοποιηθούν ανέπαφα ή θα πραγματοποιηθούν χωρίς χρήση ανέπαφης κάρτας Mastercard®.

Βήμα 2ο: Επισκέπτεται το περίπτερο της Mastercard που θα είναι εγκατεστημένο σε κάθε ένα από τα εν λόγω Εμπορικά Κέντρα και τοποθετεί στο ειδικό μηχάνημα που θα υπάρχει εκεί, το απόκομμα της ανέπαφης συναλλαγής που διενέργησε με χρήση ανέπαφης κάρτας Mastercard® (όχι της απόδειξης αγοράς του προϊόντος/ προμήθειας των υπηρεσιών).

Οι ώρες λειτουργίας του μηχανήματος είναι:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:00 – 21:00 - Σάββατο: 10:00 – 20:00

Το μηχάνημα φωτογραφίζει το απόκομμα της συναλλαγής και – εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει γίνει πληρωμή με χρήση ανέπαφης κάρτας Mastercard® - ο δικαιούμενος συμμετοχής λαμβάνει αυτομάτως μέρος σε στιγμιαία κλήρωση τυχαίας επιλογής, με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και αλγορίθμου τα οποία αποκλείουν την ανθρώπινη παρέμβαση και εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται αμέσως, με μήνυμα στην οθόνη του μηχανήματος, εάν έχουν κερδίσει και στην περίπτωση που κερδίσουν θα λαμβάνουν εκτύπωση ενός αποκόμματος (παρόμοιου με το transaction slip) στο οποίο θα αναγράφεται το δώρο που κέρδισαν. Η προωθήτρια που παρευρίσκεται στο περίπτερο της Mastercard σφραγίζει το απόκομμα της συναλλαγής που σκαναρίστηκε, και παραδίδει επιτόπου στο νικητή το δώρο που κέρδισε.

Διευκρινίζονται τα επόμενα:

(α) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ως άκυρη οποιαδήποτε συμμετοχή εφόσον κρίνει ότι παραβιάζει ή καταστρατηγεί τους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

(β) Επιτρέπεται πολλαπλή συμμετοχή κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και κάθε απόκομμα διενέργειας ανέπαφης (contactless) συναλλαγής με κάρτα Mastercard® που θα τοποθετεί ο συμμετέχων στο ειδικό μηχάνημα, δίδει δικαίωμα μίας επιπλέον συμμετοχής στην κλήρωση. Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί το ίδιο απόκομμα πάνω από μια φορά – νέα καταχώριση του θα θεωρείται άκυρη.

(γ) Η παραλαβή του δώρου από τους τυχερούς νικητές θα γίνεται επιτόπου, την στιγμή που το κερδίζουν. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής αρνηθεί να παραλάβει το δώρο, χάνει αυτομάτως το δικαίωμά του επί του δώρου.

 

4. Τα Δώρα

Οι νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα κερδίσουν τα ακόλουθα δώρα (τα «Δώρα»):

4.1. Οι νικητές για τις συμμετοχές μέσω ανέπαφων συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν στο Εμπορικό Κέντρο "Golden Hall" (Αθήνα) θα λάβουν συνολικά τα εξής δώρα:

· 400 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Golden Hall αξίας 20€

· 50 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Golden Hall αξίας 50€

· 10 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Golden Hall αξίας 100€

· 2 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Golden Hall αξίας 500€

Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών Golden Hall θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται σε αυτές και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μόνον για αγορές που θα πραγματοποιηθούν στα συγκεκριμένα καταστήματα του Εμπορικού Κέντρου "Golden Hall" που αποδέχονται αυτές τις δωροεπιταγές. Δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μερικής εξαργύρωσης. Οι δωροεπιταγές δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και δεν χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. 

4.2. Οι νικητές για τις συμμετοχές μέσω ανέπαφων συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν στο Εμπορικό Κέντρο "Mediterranean Cosmos" (Θεσσαλονίκη) θα κερδίσουν συνολικά τα εξής δώρα:

· 400 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Mediterranean Cosmos αξίας 20€

· 50 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Mediterranean Cosmos αξίας 50€

· 10 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Mediterranean Cosmos αξίας 100€

· 2 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή Mediterranean Cosmos αξίας 500€

Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών Mediterranean Cosmos θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται σε αυτές και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μόνον για αγορές που θα πραγματοποιηθούν στα συγκεκριμένα καταστήματα του Εμπορικού Κέντρου "Mediterranean Cosmos" που αποδέχονται αυτές τις δωροεπιταγές. Δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μερικής εξαργύρωσης. Οι δωροεπιταγές δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και δεν χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.

4.3. Οι νικητές για τις συμμετοχές μέσω ανέπαφων συναλλαγών που θα πραγματοποιηθούν στο Εμπορικό Κέντρο "The Mall Athens" (Αθήνα) θα κερδίσουν συνολικά τα εξής δώρα:

· 200 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ΠΛΑΙΣΙΟ αξίας 20€ για το κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ μέσα στο The Mall Athens

· 200 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ZARA αξίας 20€ για το κατάστημα ZARA μέσα στο The Mall Athens

· 25 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ΠΛΑΙΣΙΟ αξίας 50€ για το κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ μέσα στο The Mall Athens

· 25 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ZARA αξίας 50€ για το κατάστημα ZARA μέσα στο The Mall Athens

· 5 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ΠΛΑΙΣΙΟ αξίας 100€ για το κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ μέσα στο The Mall Athens

· 5 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ZARA αξίας 100€ για το κατάστημα ZARA μέσα στο The Mall Athens

· 2 νικητές θα λάβουν από μία δωροεπιταγή ΠΛΑΙΣΙΟ αξίας 500€ για το κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ μέσα στο The Mall Athens

Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται σε αυτές και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορές που θα πραγματοποιηθούν στα συγκεκριμένα καταστήματα, ΠΛΑΙΣΙΟ ή ZARA αντιστοίχως, στο Εμπορικό Κέντρο "The Mall Athens". Δεν υπάρχει δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μερικής εξαργύρωσης. Οι δωροεπιταγές δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και δεν χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.


5. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/και να επαναλάβει οποτεδήποτε την Προωθητική Ενέργεια, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας σχετικά μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/MastercardGreece. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει από την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης.

 

6. Δημοσιότητα Όρων

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.facebook.com/ MastercardGreece.

 

7. Περιορισμός Ευθύνης

Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Mastercard περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια και η Mastercard δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, έναντι νικητή ή τρίτου, για οποιαδήποτε αιτία σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την παροχή υπηρεσιών τρίτων κατά την αξιοποίηση του Δώρου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εξαιτίας ή με αφορμή την παρουσία νικητή ή /και συνοδού του στον χώρο οποιουδήποτε Εμπορικού Κέντρου.

 

8.- Προσωπικά Δεδομένα

Πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπι-κών δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Παγκόσμια Δήλωση Απορρήτου της Mastercard στην ιστοσελίδα https://www.mastercard.gr/el-gr/about-mastercard/what-we-do/privacy, καθώς και στην πολιτική απορρήτου της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζάς σας.

 

9.- Αποδοχή Όρων - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια και η ενδεχόμενη απονομή δώρων στο πλαίσιο αυτής, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.