Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Όλη η Ελλάδα σε ένα τραπέζι

Όλη η Ελλάδα σε ένα τραπέζι

Η Εθνική Τράπεζα, βασικός μοχλός στήριξης του παραγωγικού τομέα της χώρας, προχώρησε το 2017 στη συγκρότηση μιας ξεχωριστής πρωτοβουλίας με τίτλο «Όλη η Ελλάδα σε ένα τραπέζι», σε συνεργασία με το IdeasLab.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη θετικών παραδειγμάτων επιχειρήσεων της αγροδιατροφής από όλη την Ελλάδα με τοπική αναφορά, ενσωμάτωση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, καθώς και του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους.

Οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα με τακτή περιοδικότητα σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας, ένα ταξίδι σε τόπους και γεύσεις, προβάλλοντας ανθρώπους της πράξης που καινοτομούν, τολμούν και διακρίνονται.
Με συστηματικό τρόπο μέσω αυτής της πρωτοβουλίας οι επιλεγμένοι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και τις δραστηριότητες τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθώς και τα μελλοντικά τους σχέδια σε ένα ευρύ κοινό, προσεκτικά επιλεγμένο, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις ή επιχειρηματικές ενώσεις, επιμελητήρια, πανεπιστήμια και λοιπούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να προάγεται η επιχειρηματική δικτύωση και οι πιθανές εμπορικές συμφωνίες.