Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Είμαστε κοντά σας, με πράξεις

Είμαστε κοντά σας, με πράξεις

Όλοι εμείς στην Εθνική Τράπεζα  συναισθανόμαστε τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι άνθρωποι στις μέρες μας, παρακολουθούμε συστηματικά τις εξελίξεις και παραμένουμε κοντά τους, με πράξεις. Βασικές προτεραιότητές μας είναι η προστασία των πελατών και των εργαζομένων μας από την εξάπλωση του COVID-19 και, ταυτόχρονα, η αποτελεσματική οικονομική στήριξη των Ιδιωτών, των Επαγγελματιών και των Επιχειρήσεων. Η στήριξη δηλαδή της οικονομίας μας.

Έχοντας ως κύριο μέλημα όλα τα παραπάνω, και απαντώντας στις νέες προκλήσεις, άμεσα και υπεύθυνα, εφαρμόζουμε λύσεις και μηχανισμούς, ξεκινώντας με τα μέτρα οικονομικής διευκόλυνσης για τους Ιδιώτες πελάτες μας.


Παρακολουθούμε συστηματικά τις εξελίξεις και συμμετέχουμε στη συλλογική, εθνική προσπάθεια με σειρά μέτρων οικονομικής διευκόλυνσης για τη στήριξη των Επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19.


Ενισχύοντας έμπρακτα, από την πρώτη στιγμή, τη μάχη κατά του ιού COVID-19, σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και όλους τους αρμόδιους Φορείς, εφαρμόζουμε μέτρα ασφάλειας και προστασίας για τους πελάτες μας  και το προσωπικό μας.


Όπως πάντα, έτσι και τώρα, κύριο μέλημά μας είναι η προστασία της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.
Γι' αυτό το σκοπό θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αφοσίωση και να απαντάμε με ταχύτητα στις νέες προκλήσεις.