Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Υπεύθυνος Σχέσεων Εταιρικής Πελατείας

Για την άμεση και άρτια εξυπηρέτησή σας, ο «Υπεύθυνος Σχέσεων Εταιρικής Πελατείας» σας προσφέρει:

  • ένα κεντρικό σημείο αναφοράς για όλη τη σχέση της επιχείρησής σας με την Εθνική Τράπεζα και τον Όμιλο
  • άμεση ενημέρωση για τα προϊόντα της Τράπεζας και του Ομίλου
  • παροχή εξειδικευμένων γνώσεων για την εξυπηρέτηση των αναγκών σας.

Ο Υπεύθυνος Σχέσεων Εταιρικής Πελατείας φέρνει την Εθνική Τράπεζα και τον Όμιλο κοντά στην επιχείρησή σας!
Διαχειρίζεται συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο πελατών, διαθέτει πολύ καλή γνώση των αναγκών τους, επιδιώκει το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν τις χρηματοδοτικές, συναλλακτικές και λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε Κατάστημά μας.