Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Τα EΘΝΟfiles είναι μια υπηρεσία του Internet Banking, η οποία διατίθεται για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων και επιτρέπει στην επιχείρηση την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών αρχείων προς και από την Tράπεζα με ασφάλεια. Τα αρχεία που λαμβάνει η επιχείρηση από την Tράπεζα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για την ενημέρωση των συστημάτων της επιχείρησης. 

Το  ηλεκτρονικό αυτό κανάλι παρέχεται μέσα από το Internet Banking της Τράπεζάς μας και οι πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα αποστολής και  λήψης προκαθορισμένης γραμμογράφησης αρχείων δεδομένων που σχετίζονται ενδεικτικά, με τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

  • Πιστώσεις λογαριασμών που τηρούνται στην Εθνική Τράπεζα  σε ευρώ και ξένο νόμισμα 
  • Εντολές μισθοδοσίας
  • Μαζικές εισπράξεις που διενεργούνται εντός του δικτύου της Τράπεζας
  • Πληρωμές προμηθευτών μέσω EΘΝΟcredits
  • Πελατειακά δάνεια μέσω πρακτόρων (factoring)
  • Συναλλαγές μέσω τερματικών EFT/POS
  • Αρχεία δεδομένων τα οποία διαθέτει η Τράπεζα μέσα από τα συστήματά της, όπως πληροφορίες εισπράξεων, πληροφορίες καρτών EΘΝΟDeposit, λύσεις B2B κτλ.

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα των ΕΘΝΟfiles είναι:

  • Η δυνατότητα άμεσης και εύκολης επεξεργασίας δεδομένων με υψηλό επίπεδο ασφαλείας
  • 24ωρη δυνατότητα αποστολής και λήψης αρχείων από την Τράπεζα