Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Γενική περιγραφή

Εάν σχεδιάζετε να αποκτήσετε:

 • επαγγελματική στέγη,
 • εξοπλισμό για έργα Α.Π.Ε. (Φ/Β, αιολικά κ.λπ.),
 • μηχανήματα παραγωγής,
 • αυτοκίνητα (φορτηγά, επιβατικά),
 • εξοπλισμό γραφείου,
 • ηλεκτρονικούς υπολογιστές,
 • λοιπό εξοπλισμό,

 

η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με τη θυγατρική της εταιρία Εθνική Leasing Α.Ε., με ταχύτατη διεκπεραίωση και απλές διαδικασίες, σας προσφέρουν λύσεις που εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα επενδυτικά σας σχέδια, σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, εξασφαλίζοντας:

 • χρηματοδότηση με τους ευνοϊκότερους όρους της αγοράς,
 • φορολογική απαλλαγή (ανάλογα με το αντικείμενο μίσθωσης).

 

Εσείς επιλέξτε τον εξοπλισμό ή το ακίνητο που εκτιμάτε ότι είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας και η Εθνική Leasing το αγοράζει με μετρητά και στη συνέχεια σας το εκμισθώνει έναντι συμφωνηθέντος «ενοικίου», χωρίς να δεσμεύετε τα κεφάλαιά σας.

Οι διαθέσιμες μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης συνοψίζονται παρακάτω:

 • Χρηματοδοτική μίσθωση κινητού εξοπλισμού, για αγορά κάθε είδους καινούριου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα, εξοπλισμό για έργα Α.Π.Ε. κ.λπ.).
 • Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων για αγορά επαγγελματικής στέγης ή ιδιόκτητης έδρας για την επιχείρησή σας ή τη δραστηριότητά σας.
 • Πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back): Η Εθνική Leasing αγοράζει τον ήδη ιδιόκτητο κινητό εξοπλισμό ή το ακίνητο από εσάς και σας τα επαναμισθώνει με προσυμφωνημένους όρους.
 • Μακροχρόνια μίσθωση ΕΙΧ και ΦΙΧ μικτού φορτίου έως 3,5 τόνων.

 

Επικοινωνήστε με κάποιο από τα εξειδικευμένα Στελέχη μας στο Κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας που σας εξυπηρετεί ή στην Εθνική Leasing Α.Ε. και επωφεληθείτε από τα πλεονεκτήματα του leasing. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στο site της Εθνικής Leasing A.E.