Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου για κτιριακές εγκαταστάσεις

Γενική περιγραφή

Αν σχεδιάζετε την αγορά νέου ακινήτου, τη μεταφορά της επιχείρησής σας, την επέκταση ή την ανακαίνιση των εγκαταστάσεών σας, η Εθνική Τράπεζα χρηματοδοτεί τη σχετική δαπάνη.
Το αρμόδιο για την επιχείρησή σας Στέλεχος θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη για εσάς μορφή, διάρκεια και ποσό δανείου.

Χαρακτηριστικά

  • Δυνατότητα χρήσης περιόδου χάριτος.
  • Εξόφληση κεφαλαίου με χρεολυτικές δόσεις.
  • Επιτόκιο κυμαινόμενο, που προσδιορίζεται από το Βασικό Επιτόκιο Παγίων και εξοπλισμού ή άλλο (διαπραγματεύσιμο).
  • Παροχή εξασφάλισης με εγγραφή προσημείωσης επί του χρηματοδοτούμενου ή άλλου ακινήτου.