Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία i-FX η εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει πράξεις σε συνάλλαγμα απευθείας στην αγορά σε πραγματικό χρόνο μέσω του Internet Banking.

Η εταιρεία δύναται να παρακολουθεί τις ισοτιμίες συναλλάγματος και την εξέλιξή τους σε πραγματικό χρόνο. Επίσης οι μετατροπές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο και το συνάλλαγμα πιστώνεται άμεσα στον λογαριασμό της εταιρείας.


Κύρια χαρακτηριστικά υπηρεσίας

Τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας i-FX:

 • Σύνδεση λογαριασμών εταιρείας  - αυτόματη εμφάνιση διαθέσιμων συναλλαγματικών ισοτιμιών,
  ανάλογα με τους συνδεδεμένους λογαριασμούς
 • Minimum όριο συναλλαγής €12.5χιλ.
 • Maximum όριο συναλλαγής €5εκ.
 • Προσυμφωνημένη τιμολόγηση – διαφάνεια στα κόστη συναλλαγών
 • Αρχείο ιστορικότητας συναλλαγών (Blotter)
 • Αυθεντικοποίηση συναλλαγών μέσω κωδικού OTP


Διαδικασία ενεργοποίησης υπηρεσίας

Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας απαιτούνται:

 • Πρακτικό ΔΣ εταιρείας για έγκριση και παροχή εξουσιοδοτήσεων
 • Σύμβαση εναλλακτικών δικτύων
 • Πρόσθετη πράξη FX
 • Αίτηση σύνδεσης υπηρεσίας i-FX σε υφιστάμενες θέσεις εργασίας (κατηγορίας Α με 1 υπογραφή)

Ύστερα από την υπογραφή των παραπάνω, ενεργοποιείται η επιλογή i-FX στις Υπηρεσίες της εταιρείας στο i-bank Internet Banking.