Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ

Γενική Περιγραφή

Αν θέλετε οι καταθέσεις σας να έχουν υψηλές, και μάλιστα εγγυημένες, αποδόσεις... αρκεί, απλά, να επιλέξετε έναν ή περισσότερους από τους προθεσμιακούς λογαριασμούς καταθέσεων που σας προσφέρουμε για μεγαλύτερη απόδοση, άνεση και ευελιξία στις επενδυτικές σας επιλογές.

Η συνολική απόδοση του λογαριασμού εξαρτάται από το ποσό της κατάθεσης και το χρονικό διάστημα της προθεσμίας.

Με την προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ απολαμβάνετε ασφαλή τοποθέτηση των χρημάτων σας με ελκυστική απόδοση.

 

Χαρακτηριστικά – Προϋποθέσεις - Παροχές

Δικαιούχοι

Οι προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρονται σε:

 • Φυσικά πρόσωπα
 • Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε μορφής και
 • Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις

 

Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης

Το ποσό των €3.000.

 

Παροχές

Οι προθεσμιακές καταθέσεις σε ευρώ που συνδυάζουν την ασφάλεια με τις υψηλές αποδόσεις σας προσφέρουν:

 • δυνατότητα επιλογής διάρκειας κατάθεσης από 1 έως 365 ημέρες
 • ανταγωνιστικό επιτόκιο που
  • καθορίζεται ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου και τη χρονική διάρκεια της κατάθεσης
  • παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια της κατάθεσης προφυλάσσοντάς την από πιθανή πτώση των επιτοκίων
  • είναι διαπραγματεύσιμο για ποσά από €330.000 και άνω
 • δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης, που σας εξασφαλίζει πολύτιμο χρόνο περιορίζοντας τις μετακινήσεις σας
 • αυτόματη μεταφορά των τόκων σε συνδεδεμένο λογαριασμό καταθέσεων πρώτης ζήτησης επιλογής σας (ταμιευτηρίου, τρεχούμενο ή όψεως)
 • δυνατότητα πρόσθετης κατάθεσης στη λήξη της προθεσμίας
 • δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δικαιούχων (φυσικά πρόσωπα), χωρίς να απαιτείται η εξόφληση του λογαριασμού και το άνοιγμα νέου
 • δυνατότητα εκχώρησης της κατάθεσης σε περίπτωση δανειοδότησης ή συμμετοχής σε δημόσια εγγραφή
 • ονομαστικό αποδεικτικό κατάθεσης
 • μηδενικά έξοδα διαχείρισης
 • εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματα της Τράπεζας.

 

Επιτόκια

Για να ενημερωθείτε για τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων σε ευρώ απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας.

 

Βασικά Δικαιολογητικά

Τα βασικά δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα για τα Νομικά πρόσωπα.

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας ή τηλεφωνήστε μας από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στο +30 210 48 48 484 και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας του πελάτη στο έντυπο Συστηθήκατε; Αν όχι …κάντε το τώρα.