Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Corporate Cash Management

Οι υπηρεσίες Cash Management της Εθνικής Τράπεζας περιλαμβάνουν ένα πλήθος καινοτόμων λύσεων που έχουν σχεδιαστεί για την βελτίωση της οικονομικής απόδοσης των επιχειρήσεων :

 •  Αξιοποιώντας το ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησης της Εθνικής Τράπεζας 
 •  Προσφέροντας εξατομικευμένες  λύσεις μισθοδοσίας με σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση και τους εργαζομένους της
 •  Αυτοματοποιώντας και απλοποιώντας τη συμφωνία λογαριασμών της επιχείρησης καθώς και τις ανάγκες πληρωμών και εισπράξεων της
 •  Διευκολύνοντας τη διασύνδεση της επιχείρησης με την Τράπεζα  σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς
  •  είτε σε τοπικό επίπεδο, είτε σε περιφερειακό επίπεδο διαχείρισης διαθεσίμων
  •  υποστηρίζοντας ευρεία γκάμα διεθνών προτύπων όπως SWIFT, XML, ISO 20020
  •  σε πλήρη συμμόρφωση με το πλαίσιο SEPA
  •  και συμμετέχοντας ως άμεσο μέλος στα διάφορα συστήματα διακανονισμών/πληρωμών (όπως π.χ. TARGET/TARGET 2)
 •  Επιτυγχάνοντας αποτελεσματική διαχείριση ρευστότητας και βελτιστοποίηση των θέσεων ρευστότητας της εταιρείας
 •  Παρέχοντας καινοτόμες λύσεις Β2Β, εξειδικευμένες για να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχειρηματικού τομέα.

 

Μισθοδοσία

Οι Λύσεις Μισθοδοσίας της Εθνικής Τράπεζας προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους.

 

Ο δικός σας Σύμβουλος Εταιρικής Πελατείας στην Εθνική Τράπεζα είναι στη διάθεσή σας για να σας συστήσει με τα εξειδικευμένα στελέχη της ομάδας Cash Management, να συζητήσετε λεπτομερώς τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε και να διαμορφώσετε από κοινού τη λύση που θα καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες σας.