Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο

Αν είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή έχετε δική σας επιχείρηση με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και €2.500.000, το Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να αποτελέσει το κλειδί της επιτυχίας σας!

To Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο είναι ένα ευέλικτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις σας, αφού λειτουργεί με όριο υπερανάληψης που συνδέεται με το λογαριασμό σας όψεως, μέσω του οποίου διενεργούνται οι συναλλαγές σας.

Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε, παίρνοντας πάντα το ποσό που χρειάζεστε και με ελάχιστη τακτική υποχρέωση την καταβολή των μηνιαίων τόκων που αναλογούν στο ποσό του κεφαλαίου που έχετε χρησιμοποιήσει. Γι’ αυτό και ονομάζεται "ανοικτό". Γιατί σας ανοίγει όλες τις ευκαιρίες, χωρίς περιορισμούς.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Δικαιούχοι

Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με ετήσιο κύκλο εργασιών έως €  2.500.000.

 

Σκοπός

Με το Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο μπορείτε να εξυπηρετήσετε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες σε Κεφάλαιο Κίνησης καθώς και τις δαπάνες εξοπλισμού μικρού κόστους.

 

Ποσό

Από € 6.000 μέχρι και το 100% των αναγκών χρηματοδότησης της επιχείρησής σας, ανάλογα με τα οικονομικά της στοιχεία.

 

Διάρκεια

Μέχρι 1 έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Τρόπος Εξόφλησης

Το κεφάλαιο του δανείου μπορείτε να το εξοφλείτε όποτε θέλετε, ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες. Οι τόκοι θα πρέπει να εξοφλούνται κάθε μήνα, με ελάχιστο ποσό καταβολής € 50.

 

Επιτόκια - Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/και το τιμολόγιο του προϊόντος, πατήστε εδώ.

 

Υπόδειγμα Σύμβασης

Για να δείτε το Υπόδειγμα της Βασικής Σύμβασης του προϊόντος, πατήστε εδώ.

Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας ένα από τα Καταστήματά μας για περισσότερες πληροφορίες.

Βασικά δικαιολογητικά

  1. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης
  2. Για βιβλία Β΄ κατηγορίας:
  • εκκαθαριστικό τελευταίου έτους
  • Ε1 και Ε3 τελευταίας τριετίας, Ε9 έτους 2005 και τυχόν μεταγενέστερων μεταβολών
  • περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. προηγούμενου και τρέχοντος έτους (όπου προβλέπεται).

        Για βιβλία Γ΄ κατηγορίας:

        επιπλέον των ανωτέρω:

  • ισολογισμοί 3 τελευταίων ετώ
  • πρόσφατο ισοζύγιο και ισοζύγιο του αντίστοιχου περυσινού μήνα.

Για τυχόν επιπλέον απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να ενημερωθείτε από τα αρμόδια Στελέχη των Καταστημάτων μας.

  • Για την κίνηση του λογαριασμού σας και την καταβολή των μηνιαίων τόκων που αναλογούν στο ποσό του κεφαλαίου που έχετε χρησιμοποιήσει, αποστέλλεται, ανέξοδα, μηνιαίο ενημερωτικό statement
  • Σε ετήσια βάση εκδίδεται βεβαίωση χρεωθέντων τόκων για φορολογική χρήση.