Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (I.F.C.)

​To Πρόγραμμα παροχής εγγυοδοσίας του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (I.F.C), με πάνω από 800 συμμετέχουσες τράπεζες παγκοσμίως, διασφαλίζει την πρόσβαση σε αγορές ανά την υφήλιο.

  • Σημαντικό Δίκτυο συνεργαζόμενων Τραπεζών.
  • Εξασφάλιση εμπορικής πίστωσης σε αναπτυσσόμενες αγορές μέσω του Δικτύου των συνεργαζόμενων Τραπεζών.
  • Εξατομικευμένες λύσεις χρηματοδότησης με την διαμεσολάβηση του Οργανισμού.