Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κάρτα του Αγρότη

​Είστε αγρότης και επιθυμείτε να προεισπράξετε μέρος της Βασικής και Πράσινης Αγροτικής Ενίσχυσης με τη μορφή ορίου χρηματοδότησης;

Με την Κάρτα του Αγρότη από την Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορείτε να κάνετε χρήση του  χρηματοδοτικού σας ορίου, με προνομιακούς όρους, για να καλύψετε άμεσα τις  ανάγκες από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές σας εργασίες.

Έχετε τη δυνατότητα για :

 • Τρεχούμενο λογαριασμό στον οποίο θα πιστώνονται οι αγροτικές επιδοτήσεις. Η χρήση του
       λογαριασμού γίνεται με συγκεκριμένες συναλλαγές που σχετίζονται με κόστος παραγωγής.

 • Χορήγηση ορίου υπερανάληψης  ανέξοδα, με  προνομιακό επιτόκιο και εξόφληση από 
        τις πιστώσεις της αγροτικής ενίσχυσης στο λογαριασμό.

 • Χρεωστική Κάρτα του Αγρότη Debit Mastercard της Εθνικής Τράπεζας, με την οποία και μέσω
       του λογαριασμού σας και του χρηματοδοτικού ορίου, έχετε τη δυνατότητα:

  • Άμεσης ρευστότητας, 80% επί του συνόλου της Βασικής και Πράσινης Αγροτικής                       Ενίσχυσης  που δικαιούστε κάθε χρόνο.

  • Συναλλαγών και πληρωμών, όπως:
   • αγορά πρώτων υλών, λιπασμάτων, σπόρων, ζωοτροφών, αγροτικών εφοδίων,                κτηνιατρικών φαρμάκων, κ.λπ.
   • προμήθεια καυσίμων και συντήρηση ή επισκευή μηχανημάτων
   • ασφαλιστικές εισφορές σε ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΕΦΚΑ, ΚΕΑΕΟ και υποχρεώσεις στο Δημόσιο
   • λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ και ΤΟΕΒ που έχουν συνεργασία με την                 Τράπεζα
   • δαπάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήμου
   • κόστος Αίτησης Αγροτικής Ενίσχυσης
  • Ανάληψης μετρητών έως το 10% του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σας ορίου, 
         μέσω των i-bank ATMs της Εθνικής Τράπεζας και των ATMs με το σήμα ΔΙΑΣ στην Ελλάδα.
  Η  «Κάρτα του Αγρότη» Debit Mastercard είναι ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας και εκδίδεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

   

  Περισσότερες πληροφορίες στα Καταστήματα της Τράπεζας και στο +30 2104848484.

  ​Eαν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημέρωση μέσω sms για τις προσφορές της Εθνικής Τράπεζας, καλέστε το 210-4806300.​

Η Εθνική Τράπεζα σας προσφέρει τον τρεχούμενο λογαριασμό «Αγροτικές Ενισχύσεις», έναν λογαριασμό που προσφέρει τη δυνατότητα να χορηγηθεί όριο υπερανάληψης έναντι της Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης.

Ο λογαριασμός είναι ατομικός και απευθύνεται σε  δικαιούχους Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης που επιθυμούν να τους χορηγηθεί δικαίωμα υπερανάληψης και «Κάρτα του Αγρότη».

Ο λογαριασμός σας προσφέρει:

 • Δυνατότητα δωρεάν χορήγησης της χρεωστικής Κάρτας του Αγρότη Debit Mastercard.
 • Πρόσβαση στα εναλλακτικά δίκτυα i-bank Internet, Phone και Mobile Banking της Εθνικής
      Τράπεζας.
 • Δυνατότητα πίστωσης ενισχύσεων που λαμβάνετε από ΟΠΕΚΕΠΕ / Υπ.Α.Α.Τ.
 • Ενημέρωση για την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού με δωρεάν τριμηνιαία αποστολή
      αντιγράφου κίνησης (statement). 

Διευκρινίσεις

 • Δεν επιτρέπεται η σύνδεση με Σύστημα Περιοδικών Ηλεκτρονικών Καταβολών / Σ.Π.Η.Κ, με
      πιστωτική κάρτα, με τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, με δανειακά και επενδυτικά προϊόντα της
      Εθνικής Τράπεζας.
 • Ο λογαριασμός χρεώνεται αποκλειστικά και μόνο:
  •  για συγκεκριμένες συναλλαγές πληρωμών που γίνονται μέσω ταμείων Καταστημάτων,
         εναλλακτικών δικτύων (i-bank ATM, Internet banking), Συστήματος Άμεσων Χρεώσεων
         (ΣΑΧ), ανάλογα με το ποιες συναλλαγές είναι διαθέσιμες σε κάθε κανάλι. Ειδικότερα
         επιτρέπονται: εξόφληση οφειλών του δικαιούχου έναντι ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΕΦΚΑ, ΚΕΑΕΟ, Δημοσίου, ΔΕΗ, ΤΟΕΒ που συνεργάζονται με την Τράπεζα, Εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης, πληρωμές για δαπάνες έκδοσης και χρήσης εργοσήμου, για τέλη κυκλοφορίας, για το κόστος αίτησης αγροτικής ενίσχυσης και για οφειλές προς τους φορείς/πύλες εισαγωγής αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • με την χρεωστική Κάρτα του Αγρότη για:
   • συναλλαγές πληρωμών μέσω EFT/POS ή μέσω διαδικτύου σε συγκεκριμένες 
     κατηγορίες επιχειρήσεων, οι οποίες εμπορεύονται προϊόντα και υπηρεσίες που 
     σχετίζονται με την κάλυψη αναγκών της αγροτικής εκμετάλλευσης (π.χ. αγορά 
     πρώτων υλών, λιπασμάτων, σπόρων, ζωοτροφών, αγροτικών εφοδίων,  κτηνιατρικών φαρμάκων, καύσιμα κίνησης, πληρωμή του κόστους αίτησης αγροτικής ενίσχυσης κ.τλ.).
   • ανάληψη μετρητών έως 10% επί του χρηματοδοτικού ορίου.
  • για μεταφορά σε άλλο λογαριασμό (δικό σας ή τρίτου) της Εθνικής ή άλλης Τράπεζας
       αποκλειστικά για το διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού.
 • Δεν επιτρέπεται η χορήγηση μπλοκ επιταγών καθώς και η κατάθεση επιταγών.

Δικαιολογητικά

 • το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης – Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης
 • Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπρόσθετα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

​Επιτόκια - Τιμολόγιο

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα επιτόκια ή/και το τιμολόγιο των λογαριασμών καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας πατήστε εδώ. 

Προσυμβατική Ενημέρωση και Σύμβαση

Για να δείτε το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους Όρους Σύμβασης του προϊόντος πατήστε εδώ.

Δικαίωμα Υπερανάληψης (Overdraft) "Αγροτικές Ενισχύσεις"​

Το Χρηματοδοτικό Όριο παρέχεται υπό τη μορφή Δικαιώματος Υπερανάληψης επί του τρεχούμενου λογαριασμού σας ειδικού σκοπού «Αγροτικές Ενισχύσεις» της Εθνικής Τράπεζας.

Βασική προϋπόθεση για τη λήψη του Δικαιώματος Υπερανάληψης είναι να έχετε δηλώσει τον εν λόγω λογαριασμό στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για την πίστωση του ποσού Βασικής και Πράσινης Αγροτικής Ενίσχυσης που δικαιούστε.

 

Το Δικαίωμα Υπερανάληψης «Αγροτικές Ενισχύσεις» σας προσφέρει:

 • Χρηματοδότηση για την κάλυψη αγροτικών δαπανών που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής
      σας, καθώς και συγκεκριμένων επιτρεπόμενων συναλλαγών.
 • Δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως το 10% του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σας ορίου,
      χωρίς έξοδα, εύκολα, γρήγορα και απλά με τη χρεωστική Κάρτα του Αγρότη Debit Mastercard.
 • Προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο και επιβάρυνση τόκων μόνο για το μέρος του πιστωτικού
      ορίου και το χρονικό διάστημα που το χρησιμοποιείτε.

 

Δικαιούχοι
Φυσικά Πρόσωπα – δικαιούχοι του ποσού Βασικής και Πράσινης Αγροτικής Ενίσχυσης, με μόνιμη κατοικία και ατομικό εισόδημα που δηλώνεται στην Ελλάδα.

 

Ποσό (χρηματοδοτικό όριο)
Ανέρχεται στο 80% επί του συνολικού ποσού της Βασικής και Πράσινης Αγροτικής Ενίσχυσης, που δικαιούται ο αγρότης το κάθε ημερολογιακό έτος ενίσχυσης.

 

Διάρκεια
Η χρονική περίοδος έως την καταβολή της Βασικής και Πράσινης Ενίσχυσης (καταβάλλεται με ετήσια περιοδικότητα), μικρότερη από ημερολογιακό έτος.

 

Τρόπος αποπληρωμής
Η εξόφληση του χρηματοδοτικού ορίου πραγματοποιείται με τις πιστώσεις αγροτικής ενίσχυσης στον Τρεχούμενο Λογαριασμό Ειδικού Σκοπού «Αγροτικών Ενισχύσεων», με την ολοσχερή εξόφληση του κεφαλαίου.
Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε οποιοδήποτε άλλο ποσό επιθυμείτε προς εξόφληση του χρεωστικού υπολοίπου.
Η περίοδος εκτοκισμού είναι εξαμηνιαία και οι τόκοι χρεώνονται την 31η Δεκεμβρίου και την 30η Ιουνίου κάθε έτους.
 

Επιτόκιο –  Δαπάνες
Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο. Για να ενημερωθείτε σχετικά με το επιτόκιο ή/ και το τιμολόγιο του προϊόντος, πατήστε εδώ
Το Δικαίωμα Υπερανάληψης «Αγροτικές Ενισχύσεις», παρέχεται ανέξοδα για τον πελάτη.

 

Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης

Για να ενημερωθείτε για το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΠΕ), πατήστε εδώ.
 

Υπόδειγμα Βασικής Σύμβασης

Για να δείτε το υπόδειγμα της σύμβασης του Δικαιώματος Υπερανάληψης  πατήστε εδώ

Υποβολή Αίτησης
Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση χορήγησης Δικαιώματος Υπερανάληψης (Οverdraft) στον τρεχούμενο λογαριασμό «Αγροτικών Ενισχύσεων», μέσω του Καταστήματος στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός σας.

Τα βασικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

 • το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

Πέραν των παραπάνω δικαιολογητικών, ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπρόσθετα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.
Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, θα κληθείτε για την υπογραφή της σύμβασής σας στο Κατάστημα.  Με την υπογραφή της σύμβασης, θα ενεργοποιηθεί το χρηματοδοτικό σας όριο.

 

Ειδοποιητήρια
Δωρεάν 3μηνιαία αναλυτική κίνηση του λογαριασμού σας ηλεκτρονικά μέσω i-statements, εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην υπηρεσία i-bank Internet Banking ή, εναλλακτικά, με αποστολή εντύπου ειδοποιητηρίου στη διεύθυνση επικοινωνίας σας.

 

Πρόσθετες Παροχές

 • Δωρεάν απόκτηση χρεωστικής Κάρτας του Αγρότη Debit Mastercard
 • Δυνατότητα σύνδεσης με τις υπηρεσίες i-bank Internet Banking και i-bank Pay για τη διενέργεια
      των επιτρεπόμενων συναλλαγών.

Αγορές στα συμβεβλημένα καταστήματα αγροτικών προϊόντων

 

Η χρεωστική Κάρτα του Αγρότη Debit Mastercard της Εθνικής Τράπεζας σας παρέχει τη δυνατότητα για εύκολες, ασφαλείς και γρήγορες συναλλαγές στις επιχειρήσεις  πώλησης αγροτικών εφοδίων, ζωοτροφών, λιπασμάτων κ.λπ. με το σήμα Mastercard σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες έχουν καθοριστεί σε συνεννόηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σε κάθε αγορά δίνετε την κάρτα στο ταμείο, εισάγετε το μυστικό σας αριθμό PIN, εφόσον σας ζητηθεί, και το ποσό χρεώνεται αυτόματα στο λογαριασμό, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Επιπλέον, η Κάρτα του Αγρότη Debit Mastercard γίνεται αποδεκτή και στο διαδίκτυο, στα ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης πρώτων υλών, λιπασμάτων, σπόρων, ζωοτροφών, αγροτικών εφοδίων, κτηνιατρικών φαρμάκων κ.λπ. με το σήμα Mastercard.

 

Contactless συναλλαγές με απλά βήματα και απόλυτη ασφάλεια

Οι ανέπαφες συναλλαγές πραγματοποιούνται σε POS με το ειδικό σήμα ανέπαφων συναλλαγών:

 • Κρατάτε την κάρτα για μερικά δευτερόλεπτα μπροστά από το τερματικό.
 • Όταν ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο "beep", η συναλλαγή σας έχει ολοκληρωθεί με απόλυτη ασφάλεια.

 

Συναλλαγές σε ΑΤΜ
Μέσω του εκτεταμένου δικτύου i-bank ATM  της Εθνικής Τράπεζας και του δικτύου ΑΤΜ των άλλων τραπεζών στην Ελλάδα με το σήμα ΔΙΑΣ, μπορείτε να πραγματοποιείτε με την Κάρτα του Αγρότη Debit Mastercard τις παρακάτω συναλλαγές:


i-bank ATM:
- Ανάληψη μετρητών έως το 10% του ορίου χρηματοδότησης
- Κατάθεση μετρητών
- Πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και οφειλών Δημοσίου
- Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας δικό σας ή τρίτου
- Ερώτηση υπολοίπου
- Σύντομο statement τελευταίων 7 κινήσεων
- Αλλαγή προσωπικού μυστικού αριθμού ΡΙΝ
- Ενεργοποίηση κάρτας
 
ΑΤΜ ΔΙΑΣ άλλων Τραπεζών στην Ελλάδα:
- Ανάληψη μετρητών έως το 10% του ορίου χρηματοδότησης
- Ερώτηση υπολοίπου

Οι περισσότερες συναλλαγές μέσω του δικτύου των i-bank ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας είναι δωρεάν. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου ΑΤΜ των υπολοίπων Τραπεζών στην Ελλάδα με το σήμα ΔΙΑΣ, επιβαρύνονται με έξοδα. 


Για να ενημερωθείτε σχετικά με το τιμολόγιο των συναλλαγών με την Κάρτα του Αγρότη Debit Mastercard, πατήστε εδώ.

 

Διαχείριση της κάρτας μέσω i-bank Internet Banking

Εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης i-bank Internet Banking  μπορείτε:

 • να ενημερωθείτε για τις κινήσεις της κάρτας  σας (αγορές, αναλήψεις κ.λπ.) και
 • να διαχειριστείτε το ΡΙΝ της κάρτας σας.

 

Προσυμβατική Ενημέρωση και Υπόδειγμα Σύμβασης
Ενημερωθείτε για το Υπόδειγμα Σύμβασης .

Ενημερωθείτε για την Προσυμβατική Ενημέρωση.