Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ασφαλείς Συναλλαγές μέσω των ΑΤΜ

Η Εθνική Τράπεζα σας παρέχει ασφάλεια στις συναλλαγές σας μέσω του δικτύου i-bank ATM, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία:

 • Oι κινήσεις και οι συναλλαγές στο δίκτυο i-bank ATM ελέγχονται συνεχώς, μέσω αυτόματου
       μηχανογραφικού συστήματος (Fraud Detection System).

 • Οι κάρτες της Εθνικής Τράπεζας διαθέτουν τεχνολογία Chip & PIN, για προστασία και ασφάλεια των
       συναλλαγών.

 • Oι συναλλαγές πραγματοποιούνται με χρήση Μυστικού Αριθμού (PIN), o οποίος είναι μοναδικός,
       αυστηρά προσωπικός και δεν γνωστοποιείται σε κανένα τρίτο.

 • Σε περίπτωση εισαγωγής λανθασμένου ΡΙΝ για 5 διαδοχικές φορές, η κάρτα σας απενεργοποιείται
       προσωρινά, για την ασφάλειά σας.

Η ασφάλεια των συναλλαγών, όμως, είναι και δική σας υπόθεση:

 • Ο Προσωπικός Μυστικός Αριθμός (PIN) ισοδυναμεί με την υπογραφή σας και είναι μοναδικός , αυστηρά
       προσωπικός και απόρρητος.

 • Θα πρέπει να διασφαλίζετε με κάθε τρόπο τη μυστικότητα του PIN σας.

 • Απομνημονεύστε το ΡΙΝ σας και μην το σημειώνετε πάνω στην κάρτα, καθώς και σε έγγραφο ή
       αντικείμενο που φυλάσσεται ή μεταφέρεται με την κάρτα.

 • Για μεγαλύτερη ασφάλεια, συστήνεται η αλλαγή του PIN σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 • Μην γνωστοποιείτε το ΡΙΝ σας σε τρίτους, ούτε και στις υπηρεσίες της Τράπεζας.
      Το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σας ζητήσει να 
      αποκαλύψετε  το PIN σας.

 • Κρατήστε αποθηκευμένο / καταχωρημένο το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Τράπεζα για να
       αναφέρετε οποιοδήποτε περιστατικό σχετικό με την κάρτα σας ή/και τη συναλλαγή σας.
    

Επιπλέον, κατά τη συναλλαγή σας σε ΑΤΜ:

 • Όταν πληκτρολογείτε το ΡΙΝ, καλύψτε το πληκτρολόγιο και μη δέχεστε βοήθεια από τρίτους στην
       εισαγωγή του.

 • Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας πλησιάζει και να αποσπά με οποιονδήποτε τρόπο την προσοχή σας.

 • Ελέγχετε μετά τη συναλλαγή σας αν η κάρτα που παραλαμβάνετε από το ΑΤΜ είναι δική σας.

 • Φροντίστε ο επόμενος συναλλασσόμενος να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από εσάς.

 • Σε περίπτωση που η κάρτα σας παρακρατηθεί από το ATM, καλέστε στο Κέντρο Τηλεφωνικής
      Εξυπηρέτησης της Τράπεζας και δηλώστε αμέσως το περιστατικό.