Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Βραβεύσεις - Διακρίσεις

 • Βραβεύσεις - Διακρίσεις 2017

  Βράβευση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «CR INDEX 2017- 2018»

  Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης επιβράβευσε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα για την ένταξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρηματική της στρατηγική, με ενσωμάτωση δράσεων προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και της αγοράς.

  Η Εθνική Τράπεζα, που συμμετείχε για έβδομη φορά στον Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index), διακρίθηκε για το 2017-2018 στην ανώτατη κατηγορία Diamond. Πρόκειται για την επιβράβευση της πολιτικής της Τράπεζας, των δράσεων καθώς και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Ο Δείκτης CR Index είναι ένας σημαντικός διεθνώς δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και χρησιμοποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε διάφορες χώρες. Ως ένα κατεξοχήν εργαλείο αξιολόγησης, αποτελεί και σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε τέσσερεις επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά.


  Βράβευση της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του Θεσμού «BRAVO»

  Ο Θεσμός «Bravo Sustainability Awards» στοχεύει στην ανάδειξη και επιβράβευση των «βέλτιστων πρακτικών» που υλοποιούνται στην Ελλάδα για να συμβάλουν στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, της δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Η Εθνική Τράπεζα υπέβαλε υποψηφιότητα για τις «Βέλτιστες Πρακτικές» τις οποίες υλοποιεί στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Από αυτές αξιολογήθηκαν και βραβεύθηκαν το 2017:

  - Στην Κατηγορία Βραβείο Governance: «Διαδικασίες και Πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει η Εθνική Τράπεζα για την αντιμετώπιση της διαφθοράς».

  - Στην Κατηγορία Βραβείο Society: «Πολυετές Πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας για την Ανέγερση Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων στο Νοσοκομείο “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”».

  - Στην Κατηγορία Βραβείο Market: «Ο Τομέας Εξυπηρέτησης Πελατείας της Εθνικής Τράπεζας».

  - Στην Κατηγορία Βραβείο In Action: «Πρόγραμμα act4Greece: Η δύναμη των πολλών στην πράξη Πρόγραμμα Crowdfunding για την οικονομία και την κοινωνία».


  Βραβείο «Καλύτερη Εταιρική Διακυβέρνηση
  Ελλάδα 2017»

  Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Εθνική Τράπεζα βραβεύτηκε ως η εταιρεία με την «Καλύτερη Εταιρική Διακυβέρνηση Ελλάδα 2017» από τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα Capital Finance International (CFI.co), η δραστηριότητα του οποίου υποστηρίζεται από διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς, όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD). Η βράβευση ήρθε σε συνέχεια εξέτασης από τον οργανισμό CFI.co των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης τις οποίες η Εθνική Τράπεζα έχει υιοθετήσει.


  Βραβείο «Καλύτερης Τράπεζας - 2017»

  Η Εθνική Τράπεζα έλαβε το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη Τράπεζα 2017» στο πλαίσιο του Θεσμού «Επιχειρηματικά Βραβεία - ΧΡΗΜΑ - 2017».  Βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - 2017»

  Η Εθνική Τράπεζα έλαβε το 3ο βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» στο πλαίσιο του Θεσμού «Επιχειρηματικά Βραβεία - ΧΡΗΜΑ - 2017».


  «Hellenic Responsible Awards 2018»

  Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του Θεσμού «Hellenic Responsible Business Awards 2018» αξιολογήθηκε και έλαβε τις ακόλουθες σημαντικές διακρίσεις:

   

  - Βραβείο Gold για το «Πρόγραμμα act4Greece Η δύναμη των πολλών στην πράξη: Πρόγραμμα Crowdfunding της Εθνικής Τράπεζας στην Οικονομία» στην Κατηγορία «Κοινωνία».

  - Βραβείο Gold για τα «Ψηφιακά εργαστήρια σε Σχολικές Μονάδες Edulabs» στην Κατηγορία «Εκπαίδευση / Υποτροφίες».

  - Βραβείο Gold για το «Πολυετές χορηγικό πρόγραμμα “Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στην Λευκάδα”» στην Κατηγορία «Πολιτσμός / Αθλητισμός».

  - Βραβείο Gold για τη «Διαχρονική χορηγική στήριξη των δημόσιων νοσοκομειακών μονάδων και λοιπών δομών υγείας της χώρας» στην Κατηγορία «Υγεία & Ασφάλεια».

  - Βραβείο Silver για το «Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης» στην Κατηγορία «Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης».

  - Βραβείο Silver για την «Πολυετή χορηγική στήριξη της Εθνικής Τράπεζας στον “Βοτανικό Κήπο Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους”» στην Κατηγορία «Περιβάλλον / Βιώσιμη Ανάπτυξη».

  Παράλληλα, η Τράπεζα έλαβε και το Grand Award, καθώς κατέκτησε τέσσερα Gold βραβεία στην κατηγορία «Ιδιωτικές Επιχειρήσεις» του Θεσμού.


  Διακρίσεις για την κατασκευή, ανακατασκευή και διαχείριση εγκαταστάσεων

  Η Εθνική Τράπεζα συμμετείχε στον διαγωνισμό «Facilities Management Awards 2017», αποσπώντας κορυφαίες διακρίσεις για την κατασκευή, ανακατασκευή και διαχείριση εγκαταστάσεων μέσω του Group Real Estate. Αναλυτικότερα, απονεμήθηκαν στην Εθνική Τράπεζα δύο τιμητικές διακρίσεις:

  - Για την κατασκευή της Νέας Πτέρυγας χειρουργείων στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», το κόστος της οποίας ανήλθε στα 30 εκατ.

  - Για την ανακαίνιση και τη μετέπειτα μετατροπή της οικίας του Άγγελου Σικελιανού στη Λευκάδα σε Μουσείο Α. Σικελιανού, δωρεά που ξεπέρασε το 1,6 εκατ.

   

  Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα απέσπασε τρία βραβεία Gold:

  - Για την ανακαίνιση του παλαιού Χρηματιστηρίου Αθηνών στην οδό Σοφοκλέους, στην κατηγορία «Δραστηριότητες» ενότητα «Assets/Ανακατασκευή Ανακαίνιση».

  - Για το καινοτόμο σύστημα διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών τεχνικών έργων μέσω του ανασχεδιασμού της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της CosmoOne, βάσει διεθνών πρακτικών και σε συνάρτηση με τις ανάγκες της Τράπεζας, στην κατηγορία «Δραστηριότητες» ενότητα «Ιnnovative Application of Systems or Technology in FM / Λήψη Αποφάσεων».

  - Για το σχετικό λογισμικό SAP Plant Maintenance - Help desk για την ολοκληρωμένη διαχείριση αιτημάτων προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης, στην κατηγορία «Δραστηριότητες» ενότητα «Ιnnovative Application of Systems or Technology in FM/ Λογισμικό».

   

  Επίσης, έλαβε ένα βραβείο Silver στην κατηγορία «Δραστηριότητες» ενότητα «Operations / Συντήρηση Εγκαταστάσεων»:

  - Για το ολοκληρωμένο πλαίσιο συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ομίλου της, το οποίο περιλαμβάνει τη συνεχή επικαιροποίηση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών λειτουργίας, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.  «Ermis Awards 2017»: 10 βραβεία για τις τηλεοπτικές καμπάνιες της Εθνικής Τράπεζας

  Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των «Ermis Awards 2017» οι τηλεοπτικές διαφημίσεις της Τράπεζας για την υπηρεσία i-bank Pay και για τα 175 χρόνια της κέρδισαν συνολικά 10 βραβεία. Αναλυτικότερα:

  Τα διαφημιστικά spots της καμπάνιας i-bank Pay με την παρέα των 4 μικρών φίλων απέσπασαν 1 Grand Ermis Ad, 4 Ermis Gold.

  1 Ermis Silver απέσπασε το spot της νέας προθεσμιακής κατάθεσης 4=6.

  1 Ermis Bronze καθώς και το Βραβείο Κοινού για την ταινία «i-bank Pay Pizza», η οποία συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους του κοινού στην ψηφοφορία που διεξήχθη.

  Η εταιρική τηλεοπτική διαφήμιση «175 Χρόνια Ανατολές» απέσπασε 2 Ermis Silver στις κατηγορίες της καλύτερης διαφημιστικής ταινίας και της καλύτερης παραγωγής.

   

  Τα «Ermis Awards» διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος και αποτελούν το κορυφαίο γεγονός του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας στη χώρα μας.  Διάκριση για το go4more στον Θεσμό «Loyalty Magazine Awards»

  Η Εθνική Τράπεζα απέσπασε το 1ο Βραβείο με το go4more, το πρώτο πρόγραμμα συνολικής επιβράβευσης για τον πελάτη. Στον διαγωνισμό, ειδικότερα, συμμετείχε στην κατηγορία «Best Loyalty Programme of the Year Financial Services». Τα «Loyalty Magazine Awards» αποτελούν τον κορυφαίο θεσμό στον τομέα της πελατειακής πιστότητας σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, και επιβραβεύουν την καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές. Η απονομή των βραβείων διοργανώθηκε στο Λονδίνο το 2017, από το περιοδικό Loyalty Magazine, με 25 κατηγορίες που καλύπτουν το πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων τής πελατειακής πιστότητας, ενώ οι νικητές σε κάθε κατηγορία επιλέχθηκαν από μια επιτροπή ανεξάρτητων διεθνών ειδικών του τομέα.  Βραβείο για τις υπηρεσίες Trade Finance από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

  Η Εθνική Τράπεζα αναδείχθηκε ως η πιο επιτυχημένη τράπεζα συνεργασίας στην Ελλάδα για το 2016, στο πλαίσιο του Προγράμματος παροχής εγγυοδοσίας για συναλλαγές διασυνοριακού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ). Τα βραβεία απονεμήθηκαν στις πιο δραστήριες τράπεζες στην παροχή υπηρεσιών Trade Finance, στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου και του Επιχειρηματικού Φόρουμ, που διεξήχθη στην Κύπρο μεταξύ 8-10 Μαΐου 2017.

  Η διάκριση της Εθνικής Τράπεζας επιβεβαιώνει την ενεργή στήριξη που παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, και ειδικότερα την προσπάθειά τους να διεισδύσουν σε νέες αγορές, βοηθώντας να διατηρήσουν μια ομαλή και αποδοτική ροή της εφοδιαστικής και της χρηματοδοτικής τους αλυσίδας. Οι διεθνείς διακρίσεις που έχουν αποσπάσει οι υπηρεσίες Trade Finance αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη της αγοράς και τον αυξημένο αριθμό των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που επιλέγουν την Εθνική Τράπεζα ως συνεργάτη για την επέκταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων τους.  «Lighthouse e-volution Awards 2017»: 3 νέα βραβεία για την Εθνική Τράπεζα

  Στο πλαίσιο του Θεσμού των Βραβείων «Lighthouse e-volution Awards 2017» η Εθνική Τράπεζα απέσπασε τρείς διακρίσεις:

  - Gold βραβείο στην κατηγορία «Contactless Payment, P2P Payment » για το i-bank Pay και i-bank Pay 4 Business.

  - Silver βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμες Τραπεζικές Υπηρεσίες» για το i-bank pass.

  - Silver βραβείο στην κατηγορία «Big Data & Marketing Analytics» για το Customer Analytics. • Βραβεύσεις - Διακρίσεις 2016
 •  

 • Βραβεύσεις - Διακρίσεις 2015
  Βράβευση της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του Θεσμού «BRAVO»

  Ο Θεσμός «Bravo Sustainability Awards» στοχεύει στην ανάδειξη και επιβράβευση των «βέλτιστων πρακτικών» που υλοποιούνται στην Ελλάδα για να συμβάλλουν στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Κοινωνικής Συνοχής, της δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης συμπεριφοράς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Η Εθνική Τράπεζα υπέβαλε υποψηφιότητα με «Βέλτιστες Πρακτικές» τις οποίες υλοποιεί στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Από αυτές αξιολογήθηκαν και βραβεύθηκαν:

  - Στην κατηγορία BRAVO SOCIETY το Πολυετές Χορηγικό Πρόγραμμα της Ε.Τ.Ε. για την Ανέγερση Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων στο Νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

  - Στην κατηγορία BRAVO MARKET ο «Συνήγορος του Πελάτη της Εθνικής Τράπεζας».

   

  “Platinum” Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής στην Εθνική Τράπεζα και Βραβείο για το Γραφείο Συνηγόρου του Πελάτη της Εθνικής Τράπεζας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής

  Η Εθνική Τράπεζα, κατόπιν γενικής επισκόπησης τομέων εργασιών της, πιστοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής “ΕΒΕΝ GR” σύμφωνα με το μοντέλο SEE G για το 2015 και της απονεμήθηκε το Ανώτατο (Platinum) Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής. Τονίζεται, ότι η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πιστοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και παράλληλα βραβεύεται με αυτήν την κορυφαία διάκριση για την επιχειρηματική ηθική. Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι το Μοντέλο SEE G αξιολογεί τις επιχειρήσεις με βάση τους ακόλουθους άξονες δράσης: Social, Ethics, Environment και Governance εξετάζοντας τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματα που οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν στους τομείς αυτούς, ώστε να ευθυγραμμιστούν και να συμβάλλουν ενεργά στην αειφόρο ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα. Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο αυτής της βράβευσης αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα καινοτόμος δράση εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας και παρουσιάστηκε στο κοινό το πολυετές χορηγικό Πρόγραμμα Ανέγερσης της Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων στο Νοσοκομείο “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”. Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, αξιολογήθηκε αυτόνομα το Γραφείο του Συνηγόρου του Πελάτη της Εθνικής Τράπεζας -για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά- και κρίθηκε ότι πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές (πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα), ώστε να πιστοποιηθεί από το “EBEN GR” στο επίπεδο Basic Model for Small and Medium Companies για το 2015 και να αποσπάσει βράβευση στον τομέα της επιχειρηματικής ηθικής.

   

  Κορυφαίο Βραβείο Ethos Sustainability Award 2015

  Μια ακόμη επιβράβευση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα για την ένταξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρηματική της στρατηγική με ενσωμάτωση δράσεων προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και της αγοράς μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «ΕΥΘΥΝΗ» το οποίο υλοποιεί, αποτελεί το Gold Bραβείο στην κατηγορία «Κορυφαίο Βραβείο Ethos Sustainability Award 2015» το οποίο της απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Θεσμού «9th Ethos Sustainability Forum and Awards 2015». Στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης, η Εθνική Τράπεζα έλαβε το Bronze Βραβείο στην κατηγορία «Καμπάνια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015» για το Πρόγραμμα «Όλοι Μαζί για το Παιδί», το οποίο με μεγάλη επιτυχία υλοποιεί για τρίτη συνεχή χρονιά, τρεις φορές το χρόνο με τη σύμπραξη του ΣΚΑΪ.

   

  Global Business Excellence Awards 

  Η Εθνική Τράπεζα με δύο υποψηφιότητες δράσεων Ε.Κ.Ε. και μετά από αξιολόγηση των προτάσεών της έλαβε δύο σημαντικές διεθνείς βραβεύσεις:

  - Global Business Excellence Award for Outstanding HR Initiative για το Πολυετές Χορηγικό Πρόγραμμα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ + Ι.Κ.Υ.: Πρόγραμμα Υποτροφιών και Εργασίας 2+2».

  - Global Business Excellence Award for Outstanding Community Initiative για το το Πολυετές Χορηγικό Πρόγραμμα «Κατασκευή Νέας πτέρυγας Χειρουργείων Νοσοκομείου “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”».

  Σημειώνεται ότι το Global Business Excellence Award είναι από τα σημαντικότερα βραβεία επιχειρηματικής αριστείας στον κόσμο και έχει ως κριτές μια μεγάλη ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, που επιλέγουν τους νικητές με αυστηρά κριτήρια για κάθε κατηγορία και τομέα εστιάζοντας στα οικονομικά αποτελέσματα, την καινοτομία, τις εργασιακές σχέσεις, τις επενδύσεις και τα κοινωνικά οφέλη.

   

  HR Community Awards 2015 

  Στο πλαίσιο του Θεσμού «HR Community Awards 2015» η Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και του Ομίλου υπέβαλε πέντε υποψηφιότητες και μετά από αξιολόγηση των προτάσεων αυτών η Εθνική Τράπεζα έλαβε τις ακόλουθες σημαντικές βραβεύσεις:

  - Gold Βραβείο στην κατηγορία «Υγιεινή και Ασφάλεια»

  - Silver Βραβείο στην κατηγορία «Ισορροπία Επαγγελματικής-Προσωπικής Ζωής»

  - Silver Βραβείο στην κατηγορία «Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

  - Silver Βραβείο στην κατηγορία «Intranet ως Εργαλείο HR»

  - Silver Βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη».

  Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις των Προγραμμάτων HR που η Τράπεζα υλοποιεί, αποτελούν μια ακόμη επιβράβευση της συνεπούς και διαχρονικής στρατηγικής προσήλωσης της Διοίκησης της Τράπεζας και όλων των δομών της στις Αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας και του σεβασμού και της αναγνώρισης της προσφοράς των εργαζομένων της στην ανάπτυξη του Οργανισμού και την επίτευξη των στόχων του.

   

  Hellenic Responsible Business Awards

  Τα Hellenic Responsible Business Awards θεσμοθετήθηκαν το 2015, προκειμένου επιχειρήσεις από πολλούς διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής αγοράς να επικοινωνήσουν τις στρατηγικές τους για την ΕΚΕ και να αναδειχθούν εκείνες που επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας και καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Τράπεζας έλαβε:

  - Gold Βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Υπευθυνότητα / Κοινωνία / Μεγάλη Επιχείρηση», για το πολυετές χορηγικό Πρόγραμμα Ανέγερσης της Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων στο Νοσοκομείο “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”.

  - Gold Βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Υπευθυνότητα / Εκπαίδευση – Υποτροφίες / Μεγάλη Επιχείρηση» για το πολυετές χορηγικό πρόγραμμα υποτροφιών «ΙΚΥ – ΕΤΕ 2+2».

  - Silver Βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Υπευθυνότητα / Πολιτισμός», για το πολυετές χορηγικό της πρόγραμμα υποστήριξης των ανασκαφικών και αναστηλωτικών έργων στην Αρχαία Μεσσήνη.

   

  Health and Safety Awards 2015

  H Εθνική Τράπεζα έλαβε την ύψιστη διάκριση «WINNER» του επιχειρηματικού κλάδου «Banking» για την υποψηφιότητά της «Μέριμνα της Τράπεζας για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων της» και το GOLD Βραβείο στην Κατηγορία Πρωτοβουλίες Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης για την υποψηφιότητά της «Υποχρεωτική εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών».

  HR Awards 2015

  H Εθνική Τράπεζα έλαβε τις ακόλουθες βραβεύσεις:

  - SILVER βραβείο στην κατηγορία Effective Use of e-Learning για το «Εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες».

  - SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Youth Employment Initiative για το «Πρόγραμμα ΙΚΥ - ΕΤΕ 2+2».

  - SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Apprenticeship / Internship Program για το «Θερινό Πρόγραμμα Απασχόλησης Τελειόφοιτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΤΕ».

  - BRONZE βραβείο στην κατηγορία Best internal Use of Academies για το «Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας με τίτλο: ''Ακαδημία Πίστης''»

  - BRONZE βραβείο στην κατηγορία Excellence in Employee Work-life Balance για το «Πλαίσιο Δράσεων και Μέριμνας της Εθνικής Τράπεζας για την Ισορροπία Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής»


 • ​​​​​​​Βραβεύσεις - Διακρίσεις 2014
       BRAVO__2014.jpg       BRAVO_2014.png
  Βράβευση της Έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας.
  Στο πλαίσιο του Θεσμού «BRAVO 2014, Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας απέσπασε -για τρίτη συνεχή χρονιά- σημαντικές διακρίσεις στις ακόλουθες κατηγορίες: Διοίκηση & Διακυβέρνηση Βιωσιμότητας (Governance), Εμπλοκή Συμμετόχων και Ουσιαστικότητα (Materiality), Εργασιακές Σχέσεις (Labor Relations), Καλύτερος Απολογισμός Συνολικά.

  Ο Θεσμός «BRAVO» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, υποστηρίζεται από το Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΣΕΒ, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Η διαδικασία αξιολόγησης των Απολογισμών Βιωσιμότητας στηρίζεται στις αρχές και τους δείκτες που διέπουν το πλαίσιο για την κατάρτιση απολογισμών βιωσιμότητας που έχει αναπτυχθεί από το Διεθνή Οργανισμό Global Reporting Initiative (GRI). Την εγκυρότητα του Θεσμού «BRAVO» πιστοποιούν επίσημες ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν και παρακολουθούν όλα τα στάδιά του.

   caea.png

  Βράβευση της Εθνικής Τράπεζας για το «Φάσμα Δράσεων Εσωτερικής Επικοινωνίας» το οποίο έχει αναπτύξει, στο πλαίσιο του Θεσμού «Corporate Affairs Εxcellence Awards 2015». Η Εθνική Τράπεζα έλαβε μια ακόμη σημαντική βράβευση για την υποψηφιότητά της «Φάσμα Δράσεων Εσωτερικής Επικοινωνίας στην Εθνική Τράπεζα» στην κατηγορία «Εσωτερική Επικοινωνία» (Internal Communications) στο πλαίσιο του Θεσμού «Corporate Affairs Εxcellence Awards 2015». Η βράβευση αυτή αφορά στις διαδικασίες και υποδομές που έχουν αναπτύξει τόσο η Τράπεζα όσο και οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Α.Ο.Π. ΕΤΕ) και αποσκοπούν στην άμεση, αμφίδρομη, διάφανη, έγκυρη, ισότιμη και συνεχή ενημέρωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας καθώς και του προσωπικού που έχει συνταξιοδοτηθεί.

  Ο Θεσμός των «Corporate Affairs Εxcellence Awards» που δημιουργήθηκε από τον Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) έχει ως στόχο την ανάδειξη βέλτιστων και επιτυχημένων στρατηγικών που εφαρμόζουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε θέματα επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο του Θεσμού, το 2015, συμμετείχαν και αξιολογήθηκαν από ειδικές επιτροπές 37 εταιρείες οι οποίες κατέθεσαν 62 συνολικά προτάσεις.

   EBEN_.png

  Χρυσό Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής στην Εθνική Τράπεζα και Βραβείο για το Γραφείο Συνηγόρου του Πελάτη της ΕΤΕ. Η Εθνική Τράπεζα, κατόπιν γενικής επισκόπησης διαφόρων τομέων εργασιών της, πιστοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής “ΕΒΕΝ GR” σύμφωνα με το μοντέλο SEE G για το 2014 και της απονεμήθηκε το Χρυσό Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής. Τονίζεται, ότι η Εθνική Τράπεζα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πιστοποιείται και παράλληλα βραβεύεται με αυτήν την κορυφαία διάκριση για την επιχειρηματική ηθική. Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι το μοντέλο SEE G αξιολογεί τις επιχειρήσεις με βάση τους ακόλουθους άξονες δράσης: Social, Ethics, Environment και Governance εξετάζοντας τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα συστήματα που οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν στους τομείς αυτούς, ώστε να ευθυγραμμιστούν και να συμβάλλουν ενεργά στην αειφόρο ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα.

  Σημειώνεται, ότι το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής “EBEN GR” ιδρύθηκε το 2005 και είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος εκπροσωπεί στην Ελλάδα το European Ethics Network. Στόχος του είναι η προαγωγή των αρχών της επιχειρηματικής ηθικής, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της εταιρικής διακυβέρνησης στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε εθελοντικούς οργανισμούς.

  Παράλληλα, το Γραφείο του Συνηγόρου του Πελάτη της Εθνικής Τράπεζας αξιολογήθηκε αυτόνομα και κρίθηκε ότι πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές (πολιτικές, διαδικασίες και συστήματα) ώστε να πιστοποιηθεί από το “EBEN GR” στο επίπεδο Basic Model for Small and Medium Companies για το 2014 και να αποσπάσει βράβευση στον τομέα της επιχειρηματικής ηθικής.

  Οι δύο αυτές σημαντικές πιστοποιήσεις και διακρίσεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση της προσήλωσης της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας στις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της επιχειρηματικής ηθικής, τις οποίες διαχρονικά υπηρετεί στα 174 χρόνια ενεργού δράσης και συνεισφοράς της στην εθνική οικονομία και την κοινωνία.

   ENVIRONMENTAL_AWARDS_2014_.png

  Σημαντικές Βραβεύσεις της Εθνικής Τράπεζας για την Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα και τις Περιβαλλοντικές της Δράσεις στο πλαίσιο του Θεσμού «Environmental Awards 2015». Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο του Θεσμού «Environmental Awards 2015» έλαβε δύο σημαντικές βραβεύσεις. Ειδικότερα:

  GOLD Βραβείο για την «Περιβαλλοντική Πολιτική της Εθνικής Τράπεζας και συνεισφορά της στην αειφορία» στην κατηγορία “Environmental CSR”.

  BRONZE Βραβείο για τις «Συνδυαστικές δράσεις της Εθνικής Τράπεζας για την πρόληψη και μείωση των παραγόμενων αποβλήτων» στην κατηγορία «Πρόληψη-μείωση παραγόμενων αποβλήτων / Prevention-reduction».

  Σημειώνεται, ότι ο θεσμός των «Environmental Awards» έχει ως στόχο την επιβράβευση των «καλών πρακτικών» για το Περιβάλλον και την Αειφορία, την κινητοποίηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους, την ανάδειξη των προσφερόμενων λύσεων και τεχνολογιών για την πιο οικονομική και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων και την προβολή των νικητών των βραβείων προωθώντας τις περιβαλλοντικές τους προσπάθειες ως φωτεινά παραδείγματα.

   ETHNOS_SUSTAINABILITY_FORUM_7_AWARDS_2014_.png

  Κορυφαίο Βραβείο Ethos Sustainability Award 2014. Μια ακόμη επιβράβευση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα αποτελεί το «Κορυφαίο Βραβείο Ethos Sustainability Award 2014» το οποίο της απονεμήθηκε στο πλαίσιο του Θεσμού «Ethos Sustainability Forum and Awards 2014». Επίσης, η Εθνική Τράπεζα αξιολογήθηκε στους τρεις finalists στην κατηγορία βράβευσης «Βραβείο Μακρόχρονης Συνεργασίας και Ενασχόλησης με την ΕΚΕ» για το σημαντικό πολυετές χορηγικό της πρόγραμμα «Ανέγερση νέας πτέρυγας χειρουργείων στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”», το οποίο υλοποιεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «Ευθύνη». Τα «Ethos Sustainability Awards 2014» τα οποία διοργανώθηκαν από την Ethos Media σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, έχουν ως στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση των καλύτερων πρακτικών των εταιρειών για τη Βιωσιμότητα, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Καινοτομία, αποτέλεσαν δε την κορύφωση του «Ethos Sustainability Forum», ενός δυναμικού διαλόγου για θέματα αειφορίας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στην κριτική επιτροπή των βραβείων συμμετείχαν διακεκριμένες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό κόσμο, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τα Μ.Μ.Ε. και την κοινωνία των πολιτών.

   FAMOUS_BRANDS.png

  Η Εθνική Τράπεζα κορυφαίο τραπεζικό brand στα «Famous Brands 2014». Η Εθνική Τράπεζα κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία «Τράπεζες» για 9η συνεχόμενη χρονιά, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας «Famous Brands 2014, οι μάρκες με την καλύτερη φήμη», που διενεργεί το Reputation Management Institute, σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Reputation Institute.

  Η διάκριση της Εθνικής Τράπεζας, ως κορυφαίο τραπεζικό brand για το 2014, επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά ότι το καταναλωτικό κοινό αναγνωρίζει ως ισχυρά στοιχεία της εταιρικής της εικόνας, την ηγετική της θέση στην αγορά, το κύρος και την αξιοπιστία της, την παροχή έγκυρης κι αναλυτικής ενημέρωσης για προϊόντα και υπηρεσίες, το ενδιαφέρον για προσφορά λύσεων με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τον πελάτη, το γεγονός ότι καθορίζει τα πρότυπα για το μέλλον του κλάδου. Επίσης, εξίσου σημαντική κρίνεται η προσφορά της στην κοινωνία μέσω χορηγιών στον ανθρωπιστικό τομέα, ενώ ξεχωρίζει και για τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την ειλικρίνεια στις συναλλαγές με την πελατεία της. Τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από την έρευνα που διεξήχθη τηλεφωνικά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2014, σε δείγμα περίπου 850 καταναλωτών, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, όπου οι ερωτηθέντες επέλεξαν αυθόρμητα τις εταιρείες με την καλύτερη φήμη για 40 κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών σε 20 κλάδους που αξιολογήθηκαν συνολικά.

  Σήμερα, σε μια εποχή που η ελληνική οικονομία και κοινωνία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να αποτελεί σταθερό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να διατηρεί ως συγκριτικό της πλεονέκτημα την ισχυρή εταιρική της ταυτότητα και την εταιρική της φήμη.

   GEN_Y_AWARDS.png

  Βράβευση της Εθνικής Τράπεζας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ως τράπεζα πρώτης επιλογής, μεταξύ όλων των ελληνικών τραπεζών, ανεδείχθη η Εθνική Τράπεζα από όσους νέους αναζητούν εργασία και επαγγελματική καριέρα. Η σχετική έρευνα διεξήχθη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας του Kariera.gr, που απένειμε και σχετικές βραβεύσεις.

   GRI.png

  Βράβευση για την Κοινωνική Υπευθυνότητα από το δείκτη CR INDEX 2014. Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα για την ένταξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρηματική της στρατηγική με ενσωμάτωση δράσεων προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και της αγοράς, επιβράβευσε το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης.

  Η Εθνική Τράπεζα, που συμμετείχε, για τέταρτη φορά, στο Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index), διακρίθηκε για το 2014 στην κατηγορία PLATINUM. Ο Δείκτης CR Index είναι ένας σημαντικός διεθνώς δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και χρησιμοποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε διάφορες χώρες. Ως ένα κατεξοχήν εργαλείο αξιολόγησης αποτελεί και σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 4 επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά.

   SEN.png

  Βραβείο Εθελοντισμού στην Εθνική Τράπεζα από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (Σ.Ε.Ν.). Σε εκδήλωση που έγινε στις 25 Ιουνίου 2014 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας (Deree College), η Τράπεζα έλαβε το πρώτο Βραβείο Εθελοντισμού για τέταρτη συνεχή χρονιά από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece (Σ.Ε.Ν./J.A. Greece), μέλος του παγκόσμιου οργανισμού εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide.

   

  Σημαντική Διάκριση των Διευθύνσεων Πληροφορικής στα «Ηealth & Safety Αwards 2014». Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής της Εθνικής Τράπεζας επιβραβεύτηκαν για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στο κτήριο του Μηχανογραφικού Κέντρου, λαμβάνοντας το GOLD βραβείο στην κατηγορία «Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες» και το SILVER βραβείο στην κατηγορία «Συνεργασίες για Προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία» στη διοργάνωση «Health & Safety Awards 2014».

  Τα βραβεία «Health & Safety Awards» διοργανώθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στοχεύουν στην ανάδειξη των σημαντικότερων δράσεων στο νευραλγικό θέμα της Υγιεινής και της Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

   

  Βράβευση της Εθνικής Τράπεζας από το διεθνές οικονομικό έντυπο World Finance. Διεθνή αναγνώριση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων στον τομέα των υποδομών, αξιοποιώντας τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί η βράβευση από το παγκόσμιας φήμης και κύρους οικονομικό έντυπο World Finance του έργου «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση 24 Σχολικών Μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ» ως η καλύτερη συναλλαγή χρηματοδότησης έργου (project finance) στο χώρο της εκπαίδευσης για το 2014.

  Τα έργα των 24 σχολικών μονάδων είναι ένα πραγματικό ορόσημο για την οικονομία καθώς αποτελούν τα πρώτα έργα Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) τα οποία υλοποιούνται μετά από 5 χρόνια και συνολικά το δεύτερο και τρίτο έργο ΣΔΙΤ που υλοποιείται από την έναρξη του θεσμού των ΣΔΙΤ στη χώρα μας.

  Επιπλέον τα έργα αυτά διαθέτουν μια σειρά από καινοτόμα χαρακτηριστικά, που συντέλεσαν στην ανάδειξή τους ως κορυφαία συναλλαγή για το 2014 από το World Finance. Επίσης αποτελούν τα πρώτα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συνδυάζουν χρηματοδότηση από πόρους Διαρθρωτικών Ταμείων (πόρους JESSICA) και δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

  Ειδικότερα για το έργο των 14 Σχολικών Μονάδων με ΣΔΙΤ, λόγω του μεγέθους του προϋπολογισμού του (Μεγάλο Έργο), απαιτήθηκε ειδική έγκριση από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Competition), η οποία είναι η πρώτη που δίνεται για έργο που περιλαμβάνει χρηματοδότηση JESSICA σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

   

   

  Βραβείο Διεθνούς Παρουσίας για την Εθνική Τράπεζα από το Ε.Β.Ε.Α. Στην Εθνική Τράπεζα απονεμήθηκε το Βραβείο Διεθνούς Παρουσίας από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο του θεσμού των «ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΒΕΑ 2014». Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της δυναμικής παρουσίας του πιο ιστορικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Με δυναμική παρουσία σε 12 χώρες, σε 2 ηπείρους, όπου λειτουργούν 10 τράπεζες και 64 χρηματοοικονομικοί και λοιποί οργανισμοί, ο Όμιλος της Εθνικής έχει αναδειχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες οικονομικής προόδου των χωρών της περιοχής. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, κάθε χρόνο, στον ετήσιο θεσμό των Επιχειρηματικών Βραβείων ΕΒΕΑ επιβραβεύει, μεταξύ πολλών και σημαντικών εταιρειών, εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν, όχι απλώς θετικές οικονομικές επιδόσεις, αλλά συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομίας, στην επέκταση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό και στη στήριξη του κοινωνικού συνόλου.

   

   

  Τριπλή Βράβευση για το i-bank Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας στα E-volution Awards 2015. Η Εθνική Τράπεζα βραβεύτηκε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Evolution awards 2015» που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Boussias Communications, με στόχο την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρείν. H Εθνική Τράπεζα κέρδισε τρία βραβεία για το νέο i-bank InternetBanking: ένα χρυσό και δύο αργυρά στις κατηγορίες «Redesign Relaunch», «E-banking: Πρωτοβουλίες Security» και «Συνδυασμός Ψηφιακού & Φυσικού Καναλιού». Τα βραβεία τελούν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA).

   

  Διάκριση για τις Υπηρεσίες Θεματοφυλακής. Στο πλαίσιο της εγκυρότερης διεθνούς έρευνας για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών θεματοφυλακής ανά χώρα - «Agent Banks in Major Markets Survey» και «Greece Domestic Survey» του περιοδικού Global Custodian - η Τράπεζα κατετάγη, για έκτη συνεχή χρονιά, μεταξύ των κορυφαίων θεματοφυλάκων της ελληνικής αγοράς, βάσει αξιολογήσεων που έκαναν οι ίδιοι οι Έλληνες και ξένοι θεσμικοί πελάτες της.

  Τόσο η πρόσφατη, όσο και οι διακρίσεις που έχουν προηγηθεί, αποτελούν επισφράγιση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που με συνέπεια προσφέρει η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών της Τράπεζας και του Ομίλου, για σχεδόν 30 χρόνια στην ξένη θεσμική πελατεία της και για πολλές δεκαετίες στην αντίστοιχη ελληνική. Οι δραστηριότητές της, εκτός από τον ελληνικό χώρο, καλύπτουν και όλες τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές, μέσα από συνεργασίες τόσο με κορυφαίους διεθνείς θεματοφύλακες όσο και με τις Θυγατρικές της Τράπεζας στα Βαλκάνια (περιφερειακή θεματοφυλακή), για την κάλυψη αγορών της Ν.Α. Ευρώπης.

   

  Βραβείο «Διαδικτυακών Εφαρμογών» για το νέο, αναβαθμισμένο i-bank Internet Banking. Η Εθνική Τράπεζα κέρδισε 4 βραβεία για το νέο i-bank Internet Banking: Διακρίθηκε με το βραβείο άριστης επίδοσης στην κατηγορία των «Διαδικτυακών Εφαρμογών» στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Business IT Excellence (BITE) Awards 2014» που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Boussias Communications.

 • ​​​​

 • Βραβεύσεις - Διακρίσεις 2013
  Διπλή διάκριση της Εθνικής Τράπεζας στα “ Exports ecosystem awards 2013”

  Δύο βραβεία απέσπασε η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων “Exports ecosystem awards 2013” στο ετήσιο συνέδριο Exports Money Conference 2013. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από την Ethos Media   Α.Ε. σε συνεργασία με την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  (ΕΝΔΥΟΕΥ) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο την ανάδειξη στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη των Εξαγωγών.

   
  Η Εθνική Τράπεζα κέρδισε το Βραβείο «ΑΡΓΩ - Κορυφαία Εταιρεία υποβοήθησης Εξαγωγών» για το διαχρονικά πρωταγωνιστικό της ρόλο στη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα από ένα πελατοκεντρικό μοντέλο που αναδεικνύει την επικέντρωσή της στον πελάτη και στις ανάγκες του.

   
  Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συμβολή της Τράπεζας στη διείσδυσή των επιχειρήσεων σε αγορές ενδιαφέροντος, εξασφαλίζοντας την ομαλή και αποτελεσματική ροή της εφοδιαστικής και χρηματοοικονομικής αλυσίδας.

   
  Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα διακρίθηκε με το 3o Βραβείο «Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών υποστήριξης Εξαγωγών 2013» γιατις καινοτόμες και εξατομικευμένες υπηρεσίες τραπεζικής Εξαγωγών. Η εμπειρία σε λύσεις Trade Finance, η ενεργή συμμετοχή των στελεχών της Τράπεζας στις διαπραγματεύσεις των αντισυμβαλλομένων, τα εξειδικευμένα γραφεία για τις αγορές της Κίνας και της Ρωσίας και η συμμετοχή σε φορείς και οργανισμούς που διαμορφώνουν τις εξελίξεις, διασφαλίζουν πλήρως την εξυπηρέτηση των μεταλλασσόμενων αναγκών της ελληνικής επιχείρησης.

   
  Η εμπιστοσύνη της αγοράς αντανακλάται στον αριθμό των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που επιλέγουν την Εθνική Τράπεζα για την υποστήριξη της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, αλλά και στο υψηλότερο Μερίδιο Εξαγωγών της αγοράς, που σταθερά διαθέτει. 


   

  Βράβευση της Έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 της Τράπεζας

   

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξιολόγησε, για έκτη χρονιά, τις ετήσιες Εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τις οποίες δημοσίευσαν ελληνικές επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, η Εθνική Τράπεζα έλαβε το δεύτερο βραβείο της γενικής κατάταξης, ενώ κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

  Η έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2012 της Εθνικής Τράπεζας, η οποία εκδίδεται για 6η συνεχή χρονιά, κατατάσσεται στο επίπεδο level B+ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο απολογισμών Ε.Κ.Ε. GRI-G3.1, καλύπτει πολύ υψηλό ποσοστό των απαιτήσεων του προτύπου και διαθέτει εξωτερική επαλήθευση από ανεξάρτητους ελεγκτές των στοιχείων που παραθέτει στις ενότητες «Με Ευθύνη για την Αγορά», «Εταιρική Διακυβέρνηση» και «Όργανα Διοίκησης και Επιτροπές», καθώς και 9 δεικτών επίδοσης από το σύνολο των ενοτήτων της έκθεσης.

  Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο αναβάθμισης των διαδικασιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προχώρησε, με απόφαση της Διοίκησης, στην εφαρμογή -για πρώτη φορά- του Προτύπου ΑΑ100APS το οποίο αποσκοπεί στην πληρέστερη ανταπόκρισή της στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών.

  Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί μια ακόμη επιβράβευση του υψηλού επιπέδου Εταιρικής Υπευθυνότητας την οποία η Εθνική Τράπεζα επιδεικνύει, διακρινόμενη για την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική της ευαισθησία, τις επιδόσεις της στην αγορά και το εργασιακό της περιβάλλον, συνεχίζοντας μια παράδοση κοινωνικής προσφοράς πλέον των 170 χρόνων.

  Η Έκθεση Ε.Κ.Ε. 2012 είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στο κοινό στο διαδικτυακό ιστότοπο της Τράπεζας www.nbg.gr (Ενότητα: O Όμιλος > Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη > Ετήσιες Εκθέσεις ΕΚΕ).  1ο βραβείο για το i-bank store στα Marketing Excellence Awards!


  Το πρωτοποριακό μοντέλο καταστημάτων i-bank store της Εθνικής Τράπεζας πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία «Διαχείριση Δικτύων Διανομής & Trade Marketing» στα φετινά βραβεία Marketing Excellence Awards.

  Ο διαγωνισμός αυτός διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων και στόχο έχει να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις καλύτερες και πιο καινοτόμες δράσεις στο χώρο του marketing από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα. Στη φετινή διοργάνωση διαγωνίστηκαν 101 υποψηφιότητες από 61 επιχειρήσεις σε 6 τομείς του Μάρκετινγκ. Να σημειωθεί ότι ο θεσμός των Marketing Excellence Awards ξεκίνησε το 2007 και πραγματοποιείται κάθε δυο χρόνια.

  Το βραβείο παρέλαβε η Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής κα Νέλλη Τζάκου από τον υφυπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κο Θανάση Σκορδά σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton την 8η Οκτωβρίου 2013.

  Η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων βασίζεται σε συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές και αξιολογείται με ειδικά κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας. Η αξιολόγηση γίνεται από 25μελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από ακαδημαϊκούς του Μάρκετινγκ και στελέχη της αγοράς.

  Τα κυριότερα στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχία του i-bank store ήταν:

  1) Το i-bank store αποτελεί μία διεθνή καινοτομία και έχει αποσπάσει ήδη αρκετές διακρίσεις,

  2) Η καταλληλότητα και η συνέπεια στην απόφαση για την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού τύπου τραπεζικών καταστημάτων, η οποία βασίστηκε σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της στρατηγικής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, τη δημιουργία μίας νέας, σύγχρονης εικόνας με διαφοροποίηση στον τρόπο διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών της, ιδιαίτερα σε σχέση με το νεανικό κοινό έως 35 χρόνων  και

  3) Η άρτια και ολοκληρωμένη παρουσίαση της υποψηφιότητας.

  Να σημειωθεί ότι η Εθνική Τράπεζα κερδίζει για 3η συνεχόμενη φορά το 1ο βραβείο στα Marketing Excellence Awards.

   

  Τριπλή Βράβευση της Πληροφορικής της ΕΤΕ στα Business IT Excellence (BITE) Awards 2013

  Η Πληροφορική της Τράπεζας και του Ομίλου συμμετείχε με ιδιαίτερη επιτυχία στη φετινή διοργάνωση των βραβείων Business IT Excellence (BITE) Awards.

  Τα Business IT Excellence Awards, που θεσμοθέτησε το περιοδικό Netweek -με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών- αποτελούν ένα θεσμό βράβευσης εταιρειών που αξιοποιούν την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες, συμβάλλοντας στην πρόοδο και την τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

  Στην τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013 στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental, συμμετείχαν πλέον των 250 στελεχών της αγοράς, της κυβέρνησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

  Η Πληροφορική της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου απέσπασε τα ακόλουθα 3 βραβεία:

  • Στην κατηγορία Governance, Risk & Compliance, η συμμετοχή της ΕΤΕ βραβεύτηκε για την υιοθέτηση του νέου Μοντέλου Διακυβέρνησης   Πληροφορικής, που οδηγεί στο μετασχηματισμό της Πληροφορικής σε μονάδα προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής (service-oriented). Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού, ο νεοϊδρυθείς Τομέας Διακυβέρνησης Πληροφορικής του Ομίλου, ανέπτυξε ένα Πλαίσιο Διαχείρισης και Λειτουργίας, το οποίο βασίστηκε σε διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές.

  • Στην κατηγορία Ενοποίηση Συστημάτων (System Integration), βραβεύτηκε η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος NBG Model Bank για τις θυγατρικές μας στο εξωτερικό. Πρόκειται για ένα σύνολο εφαρμογών Πληροφορικής, που έχει ως στόχο την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από τις θυγατρικές Τράπεζες του Εξωτερικού με τη χρήση ενός κοινού λειτουργικού μοντέλου, υποστηρίζοντας ένα δίκτυο με περισσότερα από 570 καταστήματα σε 8 χώρες.

  • Στην κατηγορία Data center & Green IT υποδομές, βραβεύτηκε το Μηχανογραφικό Κέντρο στο Γέρακα, το οποίο είναι γνωστό ως Athens Data Center (ADC), και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων Μηχανογραφικών Κέντρων των Βαλκανίων, αποτελώντας ταυτόχρονα και ένα σημαντικό τηλεπικοινωνιακό κόμβο.


  Διεθνής διάκριση για την Εθνική Τράπεζα "Best Developed Market Bank in Greece"


  Η καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα “Best Developed Market Bank in Greece” αναδείχθηκε η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των βραβείων “World’s Best Developed Market Banks Awards 2013”, που απονεμήθηκαν για 20η χρονιά, από το διεθνές οικονομικό περιοδικό Global Finance.

  Το βραβείο παρέλαβε ο Αν. Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Πέτρος Χριστοδούλου, κατά την τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013, στην Ουάσινγκτον.

  Με τα βραβεία “World’s Best Developed Market Banks Awards”, το περιοδικό Global Finance αναγνωρίζει και επιβραβεύει όσες τράπεζες συστηματικά ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών τους, μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα, ενώ ταυτόχρονα θέτουν τις βάσεις για τη μελλοντική τους επιτυχία.

  Σύμφωνα με το περιοδικό Global Finance, για την επιλογή της καλύτερης Τράπεζας λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια, τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο, όπως αύξηση του ενεργητικού, κερδοφορία, φήμη, ικανότητα διοίκησης, γεωγραφική κάλυψη, στρατηγικές σχέσεις, καθώς και ανάπτυξη νέων και καινοτομικών προϊόντων. Η επιλογή των καλύτερων τραπεζών έγινε, έπειτα από εισηγήσεις τραπεζιτών, ανωτάτων οικονομικών στελεχών και αναλυτών από όλο τον κόσμο.

  Η σημαντική αυτή διεθνής διάκριση επιβεβαιώνει, για μια ακόμη φορά, την ισχυρή θέση της Τράπεζας στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και την προσήλωσή της στην εφαρμοζόμενη στρατηγική, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

  Η τιμητική αυτή διεθνής διάκριση της Εθνικής Τράπεζας από το Global Finance, ως η καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα,  ακολουθεί  τη βράβευση ως “Best Bank in Greece 2013” από το περιοδικό Euromoney, που της είχε απονεμηθεί, στο πλαίσιο των βραβείων “Awards for Excellence 2013”, τον περασμένο Ιούλιο.  Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για το 2013 από το περιοδικό Euromoney

   

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ αναδείχτηκε ως η καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα “Best Bank in Greece”, στο πλαίσιο των βραβείων “Awards for Excellence 2013” που απονεμήθηκαν για 23η χρονιά, από το διεθνές, οικονομικό περιοδικό EUROMONEY.

  Με τα βραβεία “Awards for Excellence”, το περιοδικό Euromoney αναγνωρίζει και επιλέγει, έπειτα από συγκέντρωση και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων με τις επιδόσεις κάθε τράπεζας, εκείνες που διαθέτουν ηγετικό και δυναμικό προφίλ στις παγκόσμιες και τοπικές αγορές, όπου δραστηριοποιούνται και διακρίνονται από τους ανταγωνιστές τους.

  Σύμφωνα με το περιοδικό Euromoney, η Εθνική Τράπεζα, μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης, με την πρόσφατη επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ παράλληλα μείωσε σημαντικά τα λειτουργικά της κόστη και βελτίωσε τη ρευστότητά της και τη σχέση δανείων-καταθέσεων.

  Με την πολύ τιμητική αυτή διεθνή διάκριση, αναγνωρίζονται, για μια ακόμη φορά, οι στρατηγικές επιλογές της Τράπεζας, με την ισχυροποίηση της θέσης της στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, έτσι ώστε να συνεχίσει να επιτελεί τον κομβικό και αναπτυξιακό της ρόλο στην ελληνική οικονομία, όπως αποδεδειγμένα τον έχει επιτελέσει, κατά τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής.  Βράβευση για την Κοινωνική Υπευθυνότητα από το δείκτη CR INDEX 2012

  Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα για την ένταξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρηματική της στρατηγική με ενσωμάτωση δράσεων προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και της αγοράς, επιβράβευσε το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης.

  Η Εθνική Τράπεζα, που συμμετείχε, για δεύτερη φορά φέτος, στο Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR Index), διακρίθηκε για το 2012 στην κατηγορία GOLD. Παράλληλα η Εθνική Τράπεζα απέσπασε και τη διάκριση Best Progress Gold Award.

  Το γεγονός αυτό, αποτελεί αναγνώριση του υψηλού επιπέδου Εταιρικής Υπευθυνότητας την οποία η Τράπεζα επέδειξε κατά το 2012, διακρινόμενη για την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική της ευαισθησία, τις επιδόσεις της στην αγορά και το εργασιακό της περιβάλλον, συνεχίζοντας με συνέπεια μια παράδοση κοινωνικής προσφοράς 170  και πλέον χρόνων.

  Ο Δείκτης CR Index είναι ένας σημαντικός διεθνώς δείκτης μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και χρησιμοποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε διάφορες χώρες. Ως ένα κατεξοχήν εργαλείο αξιολόγησης αποτελεί και σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 4 επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά.

   

  Βράβευση ως «Καλύτερη Τράπεζα της Ελλάδας στο Trade Finance για το 2013»

  Η Εθνική Τράπεζα βραβεύθηκε ως η «Καλύτερη Τράπεζα της Ελλάδας στο Trade Finance» για το 2013 («Greece Best Trade Finance Bank 2013»), από το διεθνούς φήμης περιοδικό Global Finance.

  Για την ανάδειξη της καλύτερης τράπεζας συγκεντρώθηκαν και αξιολογήθηκαν οι απόψεις αναλυτών της αγοράς και ειδικών του χώρου, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν με ψηφοφορία ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Τα κριτήρια αξιολόγησης εστιάζονται στο εύρος και την πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο επίπεδο εξυπηρέτησης της πελατείας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή στις εξελίξεις σε παγκόσμιο ή περιφερειακό επίπεδο.

  Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει την έμφαση που δίνει η Εθνική Τράπεζα στο Trade Finance και ιδιαίτερα στις Εξαγωγές, οι οποίες αποτελούν σημαντικό πυλώνα ανάταξης της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, η Εθνική Τράπεζα, συνεπής διαχρονικά στο θεσμικό της ρόλο, στηρίζει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας τη διείσδυσή τους σε αγορές ενδιαφέροντος και εξασφαλίζοντας την ομαλή ροή της εφοδιαστικής και της χρηματοοικονομικής αλυσίδας. Η ηγετική θέση της Εθνικής Τράπεζας, η πρωτοπορία στην προσφορά εξειδικευμένων λύσεων Trade Financing και ευρύτερα Συναλλακτικής Τραπεζικής, οι πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους φορείς που διαμορφώνουν τις παγκόσμιες τάσεις και οι ισχυροί δεσμοί με τα μεγαλύτερα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση των αναγκών της ελληνικής επιχείρησης σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

  Η διάκριση της Εθνικής Τράπεζας στις υπηρεσίες Trade Finance επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν την Τράπεζα οι ελληνικές επιχειρήσεις και αναδεικνύει την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Ταυτόχρονα το διεθνές κύρος της Εθνικής αποτελεί εγγύηση για την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων με τους καλύτερους δυνατούς όρους στις ξένες αγορές.​​​​


 
 • Βραβεύσεις - Διακρίσεις 2012
  Διάκριση "Top Rated" για τις Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

   


  Στο πλαίσιο της εγκυρότερης διεθνούς έρευνας για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών θεματοφυλακής ανά χώρα     -  “Agent Basks in Major Markets Survey”  του περιοδικού Global Custodian - η ΕΤΕ έλαβε για τέταρτη συνεχή χρονιά την ανώτατη διάκριση “ Top Rated” και κατετάγη στις ανώτατες θέσεις για τις υπηρεσίες που παρέχει σε έλληνες (1η θέση) και ξένους θεσμικούς επενδυτές (2η θέση), όσον αφορά στην ελληνική αγορά.  Η έρευνα που διεξάγεται κάθε χρόνο, βασίζεται σε μυστικές αξιολογήσεις των πελατών για τους θεματοφύλακές τους.

  Τόσο η πρόσφατη, όσο και οι διακρίσεις που έχουν προηγηθεί, αποτελούν επισφράγιση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που με συνέπεια προσφέρει η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών και Χρηματοαγορών, για περισσότερο από 25 χρόνια στην ξένη θεσμική πελατεία της και για πολλές  δεκαετίες στην αντίστοιχη ελληνική. Οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών, εκτός από τον ελληνικό χώρο,  καλύπτουν και όλες τις  διεθνείς κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές, μέσα από συνεργασίες τόσο με κορυφαίους διεθνείς θεματοφύλακες όσο και με τις θυγατρικές μας στα Βαλκάνια (περιφερειακή θεματοφυλακή), για την κάλυψη αγορών της ΝΑ Ευρώπης.

   

  “Καλύτερη Tράπεζα-2012”

  Η Εθνική Τράπεζα, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ανακηρύχθηκε «Καλύτερη Tράπεζα - 2012», ενώ παράλληλα, διακρίθηκε ως δεύτερη «Καλύτερη Εταιρεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών» και ως η «Καλύτερη Εταιρεία στον Τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης», στο πλαίσιο του θεσμού των Επιχειρηματικών Βραβείων «ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά, την ορθότητα των στρατηγικών της επιλογών και τη σταθερή της πορεία στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.


  Σημαντικές διακρίσεις για την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας

  Στο πλαίσιο του θεσμού «BRAVO 2012, Ανοιχτός Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας απέσπασε -για δεύτερη συνεχή χρονιά- σημαντικές διακρίσεις. Ο θεσμός «BRAVO» συμβάλλει στο συνεχή διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μεταξύ των οργανισμών που δημοσιοποιούν απολογισμούς και των βασικών τους συμμετόχων, με γνώμονα την αντίληψη και την κατανόηση των τελευταίων σε ότι αφορά την πληρότητα των θεμάτων που παρουσιάζονται στον απολογισμό, σε σχέση πάντα με τον εκάστοτε τομέα δραστηριότητας της εταιρείας. Στο συγκεκριμένο θεσμό, καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, όπως ακαδημαϊκοί, θεσμικοί και επιχειρηματικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τύπου και διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Παράλληλα, την εγκυρότητα του θεσμού πιστοποιούν επίσημες ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν και παρακολουθούν όλα τα στάδια του θεσμού. Τα αποτελέσματα του διαλόγου λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπόψη στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου της Έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας.

  Στο Δείκτη Αντίληψης (Perception Index), η Εθνική Τράπεζα διακρίθηκε στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Διακυβέρνηση

  • Προσέγγιση Συμμετεχόντων

  • Περιβάλλον

  • Εργασιακά

  • Αγορά

  • Κοινωνία

  • Καλύτερος Απολογισμός Συνολικά

  Ο Δείκτης αντίληψης αποτελεί ένα εργαλείο διαλόγου για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, εφόσον αποτυπώνει την άποψη των Κοινωνικών Εταίρων (stakeholders) σε ότι αφορά τα βασικά αλλά και τα επιμέρους ζητήματα που παρουσιάζονται στους απολογισμούς βιωσιμότητας των Οργανισμών.

  Στο Δείκτη Βιωσιμότητας, η Εθνική Τράπεζα, διακρίθηκε επίσης στην κατηγορία ΑΑΑ «Καλύτεροι Απολογισμοί Βιωσιμότητας». Ο Δείκτης Βιωσιμότητας (Sustainability index) έχει ως στόχο τη συστηματική αξιολόγηση των πολιτικών βιωσιμότητας που εφαρμόζουν οι Οργανισμοί / Επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια τεχνική αξιολόγηση της δημοσιοποίησης στοιχείων Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και Βιωσιμότητας μέσω των απολογισμών με βάση διεθνή αποδεκτά πρότυπα και καλές πρακτικές. Ο Δείκτης Βιωσιμότητας τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά το 2012.

   


  Διπλή διάκριση για το i-bank της Εθνικής Τράπεζας στα “e-volution awards 2013”
   

  Δύο βραβεία κέρδισε το i-bank της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων “e-volution awards 2013” που πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Boussias Communications, με στόχο την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών στο ηλεκτρονικό επιχειρείν.
   

  Συγκεκριμένα, η Εθνική κέρδισε το Βραβείο «Συνδυασμός Ψηφιακού και Φυσικού Καναλιού» για το i-bank store, τον πρωτοποριακό πολυχώρο πλήρους ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης που λειτουργεί ήδη σε 4 σημεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ένα μοναδικό συνδυασμό τραπεζικής εξυπηρέτησης, διάχυσης γνώσης και ψυχαγωγίας. Η μοναδικότητα του i-bank store βρίσκεται στο συνδυασμό διαφόρων στοιχείων, όπως η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, οι ψηφιακές εφαρμογές (οθόνες αφής, προβολικά, διαδραστικές επιφάνειες, κ.α.), καθώς και η δυνατότητα για παρακολούθηση εκδηλώσεων στο ειδικά διαμορφωμένο αμφιθέατρο. Η εφαρμογή των παραπάνω σε αυτά τα τετραγωνικά μέτρα είναι μοναδική, με αποτέλεσμα να έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα case studies διεθνώς,  από οργανισμούς, έγκυρα περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα που ασχολούνται με την καινοτομία στην τραπεζική εξυπηρέτηση.
   

  Επιπλέον, το i-bank της Εθνικής Τράπεζας διακρίθηκε με το Βραβείο «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»για τη δράση «Δείξ’τους”,  μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς η οποία αναδεικνύει την ανάγκη μείωσης του ψηφιακού αναλφαβητισμού στην Ελλάδα, ειδικά σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι. Το βασικό σημείο διαφοροποίησης σε σχέση με άλλες καμπάνιες για το ίδιο θέμα είναι ο τρόπος που φέρνει κοντά δύο γενιές, τους νέους και τους ηλικιωμένους, αντιστρέφοντας τη σχέση εκπαιδευτή-εκπαιδευόμενου και δημιουργώντας μια διάδραση με οφέλη για όλους. Η υλοποίησή της έγινε με έναν πρωτότυπο και ολοκληρωμένο τρόπο (ιστοσελίδα, βίντεο, διαγωνισμός, τεχνογνωσία από εξειδικευμένους φορείς, πιλοτικά προγράμματα σε δήμους, «μαθήματα Δείξ’τους» στο  i-bank store).
   

  Τα βραβεία τελούν υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA).


  Έπαινος για την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 της Εθνικής Τράπεζας

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξιολόγησε, για πέμπτη χρονιά, τις ετήσιες Εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τις οποίες δημοσίευσαν ελληνικές επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, η οποία παρουσιάστηκε κατά την Ημερίδα «CSR Reporting Forum 2012», η Εθνική Τράπεζα έλαβε τιμητικό έπαινο με βαθμολογία 45%. Πρόκειται για την κορυφαία βαθμολόγηση επιχείρησης του κλάδου από την εφαρμογή του θεσμού αυτού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

​ 
 • Βραβεύσεις - Διακρίσεις 2011

  “Καλύτερη Tράπεζα-2011”
   

  Η Εθνική Τράπεζα απέσπασε, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Καλύτερη Tράπεζα - 2011”, στο πλαίσιο του θεσμού “Επιχειρηματικά Βραβεία: ΧΡΗΜΑ – Γεώργιος Ουζούνης”.

   

  Βράβευση της Έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2010 της Εθνικής Τράπεζας

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αξιολόγησε, για τέταρτη χρονιά, τις ετήσιες Εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τις οποίες δημοσίευσαν 40 ελληνικές επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

  Η Εθνική Τράπεζα έλαβε το τρίτο βραβείο καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στον τελικό πίνακα αξιολόγησης, μαζί με άλλες δύο επιχειρήσεις, με βαθμολογία 43%. Πρόκειται για την κορυφαία αξιολόγηση επιχείρησης του κλάδου από την εφαρμογή του θεσμού αυτού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

   

  Θεσμός “BRAVO 2011 - Ανοιχτός Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”

  Στο πλαίσιο του θεσμού “BRAVO 2011, Ανοιχτός Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη” η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 της Εθνικής Τράπεζας διακρίθηκε μεταξύ των 5 καλύτερων από 32 συμμετοχές στην Ελλάδα, στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Καλύτερη προσέγγιση Ουσιωδών Θεμάτων (materiality)

  • Καλύτερη προσέγγιση Συμμετόχων (stakeholder inclusiveness)

  • Καλύτερη προσέγγιση στα θέματα της Αγοράς

  • Καλύτερη προσέγγιση στα θέματα Περιβαλλοντικής Επίδοσης

  • Καλύτερη προσέγγιση στα θέματα Εργασιακών Συνθηκών & Πρακτικών

  • Καλύτερη ισόρροπη προσέγγιση στο τρίπτυχο Οικονομία – Κοινωνία – Περιβάλλον

   

  Η συμμετοχή της Τράπεζας στο θεσμό “BRAVO” αποτελεί ένα από τα εργαλεία διαλόγου προς τους συμμετόχους της αναφορικά με τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αναπτύσσονται και παρουσιάζονται στον παρόντα απολογισμό.

  Ο θεσμός “BRAVO” συμβάλλει στο συνεχή διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μεταξύ των οργανισμών που δημοσιοποιούν απολογισμούς και των βασικών τους συμμετόχων, με γνώμονα την αντίληψη και την κατανόηση των τελευταίων σε ό,τι αφορά την πληρότητα των θεμάτων που παρουσιάζονται στον απολογισμό, σε σχέση πάντα με τον εκάστοτε τομέα δραστηριότητας της εταιρείας. Στο συγκεκριμένο θεσμό, καλούνται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, όπως ακαδημαϊκοί, θεσμικοί και επιχειρηματικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τύπου και διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων. Παράλληλα, την εγκυρότητα του θεσμού πιστοποιούν επίσημες ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν και παρακολουθούν όλα τα στάδια του θεσμού. Τα αποτελέσματα του διαλόγου λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπόψη στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου της Έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας.

   

  Βράβευση στα"Marketing Excellence Awards"

  Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία “Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες” απονεμήθηκε στην Εθνική Τράπεζα στα “Marketing Excellence Awards”, που διοργανώνονται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ) της ΕΕΔΕ, με την επιστημονική συνεργασία της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα βραβεύτηκε για την υπηρεσία “Σύστημα Ενημέρωσης Πελατείας Alerting”.

  Στόχος των βραβείων αυτών είναι η ανάδειξη των εταιρειών που έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις στην εφαρμογή ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών προγραμμάτων μάρκετινγκ.

   

  Βράβευση για το Investor Relations της Εθνικής Τράπεζας

   Τo Investor Relations (Σχέσεις με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές) της Εθνικής Τράπεζας ψηφίστηκε ως “Best Investor Relations by a Greek Company 2011”, στο πλαίσιο της ετήσιας πανευρωπαϊκής αξιολόγησης του περιοδικού IR Magazine.

  Η κατάταξη προέκυψε από πανευρωπαϊκή έρευνα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 730 διαχειριστές χαρτοφυλακίων και αναλυτές.

   

  Η Εθνική Τράπεζα πρώτη στα "Famous Brands 2011"

  Η Εθνική Τράπεζα αναδείχθηκε ως το κορυφαίο τραπεζικό brand στην Ελλάδα το 2011, για 5ο συνεχόμενο έτος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας “Famous Brands 2011, οι μάρκες με την καλύτερη φήμη”, που διενεργεί το Reputation Management Institute, σε συνεργασία με το διεθνή οργανισμό Reputation Institute.

  Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 1.022 ατόμων, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, όπου οι καταναλωτές επέλεξαν αυθόρμητα τις εταιρείες με την καλύτερη φήμη σε κάθε μια από τις 33 προϊοντικές κατηγορίες που εξετάστηκαν.

   

  Βραβείο StatBank 2011 “Ηγέτες της Εξωστρέφειας”

  Σύμφωνα με την αξιολόγηση της τράπεζας πληροφοριών για την οικονομία και τις επιχειρήσεις “StatBank”, η Εθνική Τράπεζα βραβεύτηκε με τη διάκριση “Ηγέτες της Εξωστρέφειας”, καθώς αποτέλεσε το πιστωτικό ίδρυμα με έδρα την Ελλάδα με τα περισσότερα υποκαταστήματα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του 2010. 

  Αναλυτικότερα βλέπε: www.nbg.gr (Ενότητα: Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου / 2011)

 

 • Βραβεύσεις - Διακρίσεις 2010

  Βράβευση για την Κοινωνική Υπευθυνότητα από το δείκτη CR INDEX

  Τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα για την ένταξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στην επιχειρηματική της στρατηγική με ενσωμάτωση δράσεων προς όφελος της κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και της αγοράς, επιβράβευσε το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης.

  Το γεγονός αυτό αποτελεί επιβράβευση του υψηλού επιπέδου Εταιρικής υπευθυνότητας την οποία η Τράπεζα επέδειξε κατά το 2010, διακρινόμενη για την υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική της ευαισθησία, τις επιδόσεις της στην αγορά και το εργασιακό της περιβάλλον, συνεχίζοντας με συνέπεια μια παράδοση κοινωνικής προσφοράς 170 χρόνων.

  Ο Δείκτης CR Index είναι διεθνώς ο πιο σημαντικός δείκτης μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και χρησιμοποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε διάφορες χώρες. Ως ένα κορυφαίο εργαλείο αξιολόγησης αποτελεί και σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 4 επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά.

  Η αξιολόγηση των εταιρειών που συμμετέχουν στο δείκτη αυτό γίνεται από ανεξάρτητους αξιολογητές, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από το Business in the Community (BITC), Βρετανικό οργανισμό, ο οποίος δημιούργησε το Δείκτη.

   

  Τιμητική διάκριση για την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

  Για 2η συνεχόμενη χρονιά, η ποιότητα της λογοδοσίας της Τράπεζας, αποτέλεσε αντικείμενο βράβευσης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Συγκεκριμένα η Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 της Εθνικής Τράπεζας βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έπαινο που απονεμήθηκε, κατά τη διάρκεια του CSR Reporting Forum 2010.

  Η σχετική επίδοση της Έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009, αξιολογήθηκε με βάσει τη μεθοδολογία αξιολόγησης Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την οποία έχει αναπτύξει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative.

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αξιολογεί το σύνολο των ελληνικών Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που συντάσσονται και εκδίδονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI- έκδοση G3). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώνονται σε ετήσια βάση.

   

  "Καλύτερη Εταιρεία 2010" και "Καλύτερη Τράπεζα 2010"

  Δυο τιμητικές διακρίσεις έλαβε η Εθνική Τράπεζα κατά την τελετή απονομής των "Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ-Γεώργιος Ουζούνης 2010" που πραγματοποιήθηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά στο συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού συνεδρίου Greek Investment Forum 2010.

  Από τις συνολικά 16 κατηγορίες βραβείων που απονεμήθηκαν σε εισηγμένες εταιρείες η Εθνική Τράπεζα απέσπασε τα πρώτα βραβεία στις κατηγορίες:

  • "Καλύτερη Τράπεζα"
  • "Καλύτερη Εταιρεία".

  Η διπλή αυτή βράβευση έρχεται να επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά, την ηγετική θέση της Εθνικής Τράπεζας και τα πολύ θετικά αποτελέσματα των στρατηγικών κινήσεων και επιλογών της, που αναγνωρίστηκαν τόσο από το ευρύ επενδυτικό κοινό της χώρας μας, όσο και από κορυφαίους παράγοντες της ελληνικής αγοράς.

   

  Βραβείο "THALES  - Κορυφαία Διάκριση Εταιρικής  Κοινωνικής Ευθύνης"

  Στο πλαίσιο του συνεδρίου CEO & CSR MONEY CONFERENCE 2011 με θέμα: "ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δυνατότητες, οφέλη, εργαλεία και προοπτικές για υγιή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία" απονεμήθηκε στην Εθνική Τράπεζα το Βραβείο "THALES - Κορυφαία Διάκριση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης".

  Το γεγονός αυτό αποτελεί μία ακόμη σημαντική επιβράβευση του υψηλού επιπέδου Εταιρικής Κοινωνικής υπευθυνότητας την οποία η Τράπεζα επιδεικνύει, συνεχίζοντας με συνέπεια μια παράδοση κοινωνικής προσφοράς 170 χρόνων.

   

  Διάκριση του i-bank Contact Center
  Η Εθνική Τράπεζα συμμετείχε για 3η συνεχόμενη χρονιά στο Διεθνές Συνέδριο "Contact Center World, Top Ranking Performers 2010", διαγωνιζόμενη για βραβεία αριστείας ανάμεσα σε περίπου 1.200 εταιρείες.

  Στο διαγωνισμό συμμετείχαν εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως ο Τραπεζικός, οι Τηλεπικοινωνίες, η Ενέργεια, το Outsourcing και οι υπηρεσίες. Οι καλύτερες υποψηφιότητες είχαν την ευκαιρία να διαγωνιστούν μέσα από μία αυστηρά καθορισμένη διαδικασία που περιελάμβανε παρουσίαση των επιτευγμάτων τους, συνέντευξη με ερωτήσεις από Επιτροπή, καθώς και προσωπικές συνεντεύξεις.

  Το i-bank Contact Center της Εθνικής Τράπεζας απέσπασε 7 σημαντικές διακρίσεις, περισσότερες από κάθε άλλο συμμετέχοντα οργανισμό, στις κατηγορίες:
       
  • Best Sales Agent (Χρυσό μετάλλιο).
  • Best Outbound Campaign (Αργυρό μετάλλιο).
  • Best Help Desk (Χάλκινο μετάλλιο).
  • Best Customer Service Agent (Χάλκινο μετάλλιο).
  • Best in Customer Service (Τιμητική διάκριση).
  • Best Support Professional Workforce Planning (Τιμητική διάκριση).
  • Best Customer Service Supervisor (Τιμητική διάκριση).

  Οι παραπάνω εξαιρετικές επιδόσεις, αποτέλεσμα σκληρής ομαδικής δουλειάς των στελεχών της Τράπεζας, αποτελούν απόδειξη του υψηλότατου επίπεδου των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας και της εντυπωσιακής πορείας του i-Bank Contact Center σε ένα τόσο δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

   

  Διάκριση "Top Rated" για τις Υπηρεσίες θεματοφυλακής

  Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Κεφαλαια- γορών & Χρηματαγορών της Εθνικής Τράπεζας έλαβε την ανώτατη δυνατή διάκριση "Top Rated" και αναδείχθηκε πρώτη βαθμολογικά μεταξύ των θεματοφυλάκων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, κατά την ετήσια αξιολόγηση της έρευνας "Agent Banks in Major Markets" του περιοδικού Global Custodian, για τις υπηρεσίες θεματοφυλακής που παρέχει τόσο σε έλληνες, όσο και σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

  Το Global Custodian είναι το σημαντικότερο και εγκυρότερο διεθνές περιοδικό στο χώρο της θεματοφυλακής, με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνάς του -τα οποία προέρχονται από τις λεπτομερείς αξιολογήσεις των ίδιων των πελατών- να αποτελούν σημείο αναφοράς και κριτήριο κατά τη διαδικασία επιλογής θεματοφύλακα από τη θεσμική πελατεία.

   

  Καλύτερη Τράπεζα στον τομέα του Private Banking "Best Private Banking in Greece 2010 Award"

  Σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση του έγκριτου οικονομικού περιοδικού Euromoney, η Εθνική Τράπεζα βραβεύτηκε ως η καλύτερη Τράπεζα στη Ελλάδα για το 2010 στον τομέα του Private Banking.

  Η διάκριση αυτή είναι αποτέλεσμα της ετήσιας διεθνούς έρευνας, η οποία αξιολογεί την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών Private Banking ανά χώρα, με αυστηρά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια.

  Το βραβείο αυτό, επιβεβαιώνει την επιτυχημένη στρατηγική του Private Banking της Τράπεζας για παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, αντανακλά την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν την Εθνική Τράπεζα οι πελάτες της, αναγνωρίζοντας το κύρος, την αξιοπιστία και την εμπειρία του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού οργανισμού της χώρας.

 

 • Βραβεύσεις - Διακρίσεις 2009

  Έπαινος για την Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2008

  Η αφοσίωση της Τράπεζας στην ποιότητα της λογοδοσίας της μέσω της έκδοσης ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με έπαινο που απονεμήθηκε, κατά τη διάρκεια του CSR Reporting Forum 2009.  

  Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει αναπτύξει μεθοδολογία αξιολόγησης Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative και ανακοινώνει τα αποτελέσματα σε ετήσια βάση.  

  Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα έλαβε την 7η θέση ανάμεσα σε συνολικά 27 εταιρείες που εξέδωσαν για το έτος 2008 απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GRI-G3.


  Best Bank in Greece 2009

  Ως καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα "Best Bank in Greece", αναδείχτηκε η Εθνική, στο πλαίσιο των βραβείων "Awards for Excellence 2009" που απονεμήθηκαν από το έγκριτο, διεθνές, οικονομικό περιοδικό Euromoney.

   

  Bank of the Year 2009
  Η Εθνική αναδείχθηκε Τράπεζα της Χρονιάς στην Ελλάδα για το 2009, στο πλαίσιο του θεσμού των βραβείων "Bank of the Year Awards 2009" που απονέμονται κάθε χρόνο από το διεθνούς κύρους οικονομικό περιοδικό The Banker.

   

  Top 500 Banking Brands
   
  Σύμφωνα με την αξιολόγηση του περιοδικού The Banker των Financial Times, η Εθνική, κατατάχθηκε 67η παγκοσμίως και αποτελεί τη μοναδική ελληνική Τράπεζα ανάμεσα στις 100 καλύτερες του κόσμου.

   

  Best Private Banking in Greece 2009
  Σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση του περιοδικού Euromoney, η Εθνική Τράπεζα βραβεύτηκε ως η καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για το 2009 στον τομέα του Private Banking.

   

  Best Investor Relations in Greece

  Καλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα αναδείχθηκε η Εθνική στον τομέα των Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές (Investor Relations), στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης "European Investor Relations" του περιοδικού Institutional Investor.

   

  Marketing Excellence Awards

  Η Εθνική Τράπεζα απέσπασε 2 βραβεία στο διαγωνισμό Marketing Excellence Awards που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά στην Ελλάδα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με την επιστημονική συνεργασία της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκε για το προϊόν "MyCash" στην κατηγορία "Ανάπτυξη Νέων Υπηρεσιών" και για την εφαρμογή Νέου Μοντέλου Καταστημάτων Δικτύου στην κατηγορία "Διαχείριση Σχέσεων με πελάτες".

   

  Βραβεία Αριστείας (Top Performer Awards)

  Η Εθνική βραβεύτηκε για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank της Τράπεζας από το Διεθνή Οργανισμό Contact Center World. Η Εθνική Τράπεζα απέσπασε 9 συνολικά τιμητικές διακρίσεις για όλο το φάσμα της διαδικασίας που συνθέτει την ποιοτική εξυπηρέτηση μέσα από τα τραπεζικά εναλλακτικά δίκτυα, επιτυγχάνοντας το μεγαλύτερο αριθμό διακρίσεων από κάθε άλλο συμμετέχοντα οργανισμό.

   

  Καλύτερη Τράπεζα στις Ναυτιλιακές Υπηρεσίες

  Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα το 2009 στη χρηματοδότηση της ελληνικής Ναυτιλίας αναδείχθηκε η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των έκτων ετήσιων βραβείων Greek Shipping Awards 2009 της εφημερίδας Lloyd’s List, καθώς και Καλύτερη Τράπεζα – Best Shipping Financier – στη χρηματοδότηση επενδύσεων στη Ναυτιλία για το 2010, σύμφωνα με το πρόγραμμα βραβεύσεων για τις ισχυρότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα της Ναυτιλίας από το διεθνές, οικονομικό περιοδικό The New Economy.

   

  Καλύτερη Τράπεζα στις Υπηρεσίες Θεματοφυλακής

  Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα το 2009 στις υπηρεσίες Θεματοφυλακής αναδείχθηκε η Εθνική Τράπεζα (Top Rated and Highest Scoring Custodian), σύμφωνα με αξιολόγηση του διεθνούς περιοδικού Global Custodian.

   

  Famous Brand 2009

  Το βραβείο "Famous Brand" διατήρησε για μία ακόμη χρονιά η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας "Famous Brands 2009, οι μάρκες με την καλύτερη φήμη", που διενεργεί η εταιρία Tradelink Reputation Research & Consultancy, σε συνεργασία με το διεθνή οργανισμό Reputation Institute.

   

  Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2009

  Στην ετήσια απονομή των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης, κατά την οποία απονεμήθηκαν βραβεία σε 16 κατηγορίες για τις εισηγμένες εταιρίες, οι οποίες διακρίθηκαν στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι το 2009, η Εθνική Τράπεζα απέσπασε τα ακόλουθα βραβεία:
  • Καλύτερης Εταιρείας FTSE-ASE/20
  • Καλύτερης Τράπεζας.

 

 • Βραβεύσεις - Διακρίσεις 2008

  Βραβείο Κοινωνικής Ευθύνης

  Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στο πλαίσιο του θεσμού των “ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΒΕΑ 2008”, απένειμε στην Εθνική Τράπεζα το Βραβείο Κοινωνικής Ευθύνης, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική και σημαντική συμβολή του πιο ιστορικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην πρόοδο και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη διάσωση και διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού.

  Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, κάθε χρόνο, στον ετήσιο διαγωνισμό των βραβείων ΕΒΕΑ επιβραβεύει, μεταξύ πολλών και σημαντικών εταιρειών, εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν, όχι απλώς θετικές οικονομικές επιδόσεις, αλλά συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομίας, στην επέκταση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό και στη στήριξη του κοινωνικού συνόλου.

   

  Global Dow - Top 150

  Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας συμπεριελήφθη το Νοέμβριο του 2008 μεταξύ των 150 κορυφαίων και ανερχόμενων επιχειρήσεων παγκοσμίως που διακρίνονται για την καινοτομία, το δυναμισμό και την επιρροή στον κλάδο τους. Ο δείκτης είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του χρηματιστηριακού Dow Jones και της διεθνούς φήμης εφημερίδας Wall Street Journal. Τα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν το μέγεθος της εταιρείας, τη φήμη της και το ρόλο που διαδραματίζει στη διαμόρφωση των τάσεων στην παγκόσμια οικονομία.

  Η ένταξη της Εθνικής Τράπεζας στο δείκτη Global Dow είναι αναμφισβήτητα σημαντικό επίτευγμα, δεδομένου ότι η Τράπεζα αποτελεί την πρώτη και μοναδική ελληνική παρουσία στο διεθνή αυτό δείκτη.

   

  Famous Brand 2008

  Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Εθνική Τράπεζα αναδείχθηκε το brand (η “μάρκα”) με την καλύτερη φήμη στην κατηγορία των Τραπεζών, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2008 από την εταιρεία Tradelink, με τη συνεργασία του διεθνούς οργανισμού Reputation Institute.
   

  FT Global 500

  Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί τη μοναδική ελληνική εταιρεία στις 500 κορυφαίες εταιρείες του κόσμου, σύμφωνα με την κατάταξη στο δείκτη FT Global 500 που αξιολογεί το έγκριτο περιοδικό Financial Times.

   

  Καλύτερη Τράπεζα Εποπτικών Κεφαλαίων

  Διάκριση από το περιοδικό “The Banker” των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Εθνική Τράπεζα αξιολογήθηκε ως 1η στην Ελλάδα και 99η στον κόσμο, στον τομέα των Εποπτικών Κεφαλαίων.

   

  Best Private Banking in Greece 2008

  Σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση του περιοδικού Euromoney, η Εθνική Τράπεζα βραβεύτηκε ως η καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα για το 2008 στον τομέα του Private Banking.

   

  Top 500 Banking Brands - Top 100 Best Banking Brands

  Επίσης, σύμφωνα με την αξιολόγηση του περιοδικού “The Banker” των Financial Times, η Εθνική Τράπεζα κατατάχθηκε στην 82η παγκοσμίως και  αποτελεί τη μοναδική ελληνική παρουσία ανάμεσα στις 100 καλύτερες εταιρίες του κόσμου.

   

  Primary Dealers στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου

  Σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα κατέλαβε την 1η θέση, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, ως Βασικός Διαπραγματευτής Αγοράς (Primary Dealer) στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.

   

  Βραβείο Αριστείας στην κατηγορία “Best Outbound Campaign”

  Το Contact Center της Τράπεζας απέσπασε Βραβείο Αριστείας από το Διεθνή Οργανισμό Contact Center World. Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε για το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης σε ενέργειες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την προηγμένη λειτουργική και τεχνολογική υποδομή της Τράπεζας.

   

  Βραβείο για την υπηρεσία ηλεκτρονικής διαδικτυακής ανταλλαγής αρχείων (ΕΘΝΟfiles)

  Η Εθνική Τράπεζα απέσπασε βραβείο για την υπηρεσία ΕΘΝΟfiles σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό καινοτόμων ηλεκτρονικών προϊόντων και υπηρεσιών, που διοργάνωσε ο διεθνής οργανισμός EFMA (European Financial Management & Marketing Association) το Νοέμβριο 2008.

   

  Επιχειρηματικά Βραβεία “ΧΡΗΜΑ 2008”

  Το Επενδυτικό και Χρηματιστηριακό Περιοδικό ΧΡΗΜΑ, έχει καθιερώσει από το 2002 τα Επιχειρηματικά βραβεία ΧΡΗΜΑ - Γεώργιος Ουζούνης. Στην ετήσια απονομή του 2008, η Εθνική Τράπεζα απέσπασε τα εξής βραβεία:
  • “Καλύτερης Εταιρίας FTSE-ASE/20”
  • “Καλύτερης Τράπεζας”
  • “Επενδυτικών Σχέσεων”