Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΕ – OTP BANK (ROMANIA) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ BANCA ROMANEASCA

Αθήνα
27/7/2017

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει ότι υπεγράφη σύμβαση με την OTP Bank Romania («OTP») για την πώληση του 99.28% της θυγατρικής της τράπεζας στη Ρουμανία, Banca Romaneasca («BROM») και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία (συνολικά, η «Συναλλαγή»). H Συναλλαγή αναμένεται να αυξήσει το δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET1) της ΕΤΕ κατά περίπου 5 μονάδες βάσης(1) και να ενισχύσει τη ρευστότητα της κατά περίπου €650 εκ., αφού ληφθεί υπόψη και η αποπληρωμή του ενδοομιλικού δανεισμού.

Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε: «Η πώληση της Banca Romaneasca επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και ενισχύει περαιτέρω τόσο το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τη ρευστότητα της Τράπεζας». 

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των Κεντρικών Τραπεζών Ουγγαρίας και Ρουμανίας και των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού.

Η Credit Suisse International ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η PeliFilip ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.

 

Σημείωση 1: Επίδραση στο δείκτη CET 1 της 31.03.2017