Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις
  • Αρχική
  • Όμιλος
  • Γραφείο Τύπου
  • Δελτία Τύπου
  • ΕΞΕΧΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΠΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΕΞΕΧΟΥΣΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΠΩΦΕΛΗΣΕΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αθήνα
1/8/2017