Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Τριμηνιαίο Τεύχος Διαγραμμάτων Δ΄ Τρίμηνο 2017

1/12/2017 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Τριμηνιαίο Τεύχος Διαγραμμάτων (στα αγγλικά)

​General information 
Date of next elections 
Official financial support 
Foreign currency debt rating 
Global competitiveness index 
Ease of doing business index 
Real sector
               Industrial production 
               Real GDP growth 
               Output gap 
               Employment 
               Unemployment 
               Wages (nominal and real) 
               Wages (nominal, EUR) and Tax rates
               Balance of payments 
                              External trade 
                              Real effective exchange rate 
                              Current account balance 
                              Net FDI 
                              Other net capital flows
                              FX reserves 
                              Short-term external debt / FX reserves 
                              Balance of payments
                              External financing 
                              External debt 
Real estate prices 
Inflation 
Nominal effective exchange rate
Policy rate 
Reserve requirement ratios 
Fiscal balance 
Public debt  
Financial Markets 
               Exchange rates
               Money market rates 
               Government debt rates  
               Sovereign spreads 
               Stock market 
Banking sector                           
               Total loans (m-o-m % change) 
               Total loans (y-o-y % change) 
               Retail loans (y-o-y % change) 
               Corporate loans (y-o-y % change) 
               Total deposits (m-o-m % change) 
               Total deposits (y-o-y % change) 
               Retail deposits (y-o-y % change) 
               Corporate deposits (y-o-y % change) 
               Loans/GDP (%) 
               FX loans/total loans (%) 
               Deposits/GDP (%) 
               FX deposits/total deposits (%) 
               Loans/deposits (%) 
               ROAE (%) 
               CAD (%) 
               NPL ratio (%) 
               Foreign ownership