Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Σύντομη Ανάλυση: Επικαιροποίηση δείκτη ΕΤΕ για την πορεία του Ελληνικού ΑΕΠ σε υψηλή συχνότητα, Ιούλιος 2020

23/7/2020 - Μελέτες & Αναλύσεις

Ελληνική Οικονομία

​Η εγχώρια ζήτηση ανεβάζει ταχύτητα τον Ιούλιο μετά τις πιο αδύναμες από το αναμενόμενο επιδόσεις των δεικτών συγκυρίας την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου


Η Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ δημοσιεύει επικαιροποίηση του δείκτη εκτίμησης για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας σε υψηλή συχνότητα.
Η ενσωμάτωση στις εκτιμήσεις, των στοιχείων που δημοσιεύτηκαν το τελευταίο δεκαπενθήμερο επιβάρυναν, σε κάποιο βαθμό, την εικόνα σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις για την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο. Τα στοιχεία αυτά αφορούν στην πορεία του κύκλου εργασιών στο σύνολο της οικονομίας το Μάιο, τις αεροπορικές αφίξεις στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Ιούνιο (από τα μέσα του οποίου υπήρξε μερική άρση των περιοριστικών μέτρων στις αεροπορικές διασυνδέσεις), καθώς και τα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το Μάιο. Πρακτικά, οι εν λόγω δείκτες αποτύπωσαν μια πιο αδύναμη τάση ανάκαμψης – ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών – σε σχέση με τις ενδείξεις που παρείχαν οι δείκτες προσδοκιών που ήταν διαθέσιμοι νωρίτερα.
Ως εκ τούτου, η ετήσια συρρίκνωση του ΑΕΠ στο 2ο τρίμηνο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 16% περίπου από αρχική εκτίμηση 13,5%, με την ύφεση, ωστόσο, τον Ιούνιο να είναι σημαντικά πιο ήπια (-7,7% από -17,3% το Μάιο).
Είναι ενθαρρυντικό ότι η διαθέσιμη πληροφόρηση από τους δείκτες κινητικότητας της Google για τον Ιούλιο (ειδικά στο σκέλος λιανικού εμπορίου και αναψυχής) δείχνει ανάκαμψη σε προ κρίσης επίπεδα. H συσχέτιση του προαναφερόμενου δείκτη κινητικότητας με τις εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία Μαΐου για τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων στο λιανικό εμπόριο (-6,2% ετησίως έναντι -20,9% τον Απρίλιο). H εν λόγω τάση που παρατηρείται τον Ιούλιο ακόμη και αν μεταφραστεί, εν μέρει μόνο, σε τελική δαπάνη θα μπορούσε να περιορίσει την ύφεση σε χαμηλό μονοψήφιο ρυθμό, παρά τη συρρίκνωση του τουρισμού.


Οι προβλέψεις του ελληνικού ΑΕΠ, που βασίζονται σε δείκτες υψηλής συχνότητας, επικαιροποιούνται σε συστηματική βάση και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ