Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Αγορά Ακινήτων

4/12/2018 - Μελέτες & Αναλύσεις

Κλαδικές Αναλύσεις; --Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Αγορά ακινήτων: Οι επενδυτές δηλώνουν παρόντες και ζητούν θεσμικές παρεμβάσεις

Ορατά σημάδια ανάκαμψης εμφανίζει η ελληνική αγορά ακινήτων, ύστερα από μία δεκαετία συνεχούς πτωτικής πορείας (της τάξης του 35%-45% σωρευτικά σε όρους τιμών), καθώς τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν άνοδο των τιμών σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων σε σχέση με τα περσινά τους επίπεδα (ετήσιος ρυθμός αύξησης 2,5% κατά το 3ο τρίμηνο του 2018 στις κατοικίες), ενώ εξίσου ενθαρρυντική είναι η ανοδική πορεία των νέων αδειών για κατοικίες (σωρευτική αύξηση 15% στην διετία). Αναγνωρίζοντας την κομβική θέση της αγοράς ακινήτων στην οικονομία και την σημασία της έντασης του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην μελλοντική πορεία της, η έρευνα πεδίου της Εθνικής Τράπεζας μεταξύ 200 εταιρειών διαχείρισης ακινήτων και μεσιτικών γραφείων, εστιάζει στη διερεύνηση της αντοχής και της δυναμικότητας της τρέχουσας ανοδικής τάσης.

Η συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς μεσιτών (της τάξης του 90%) αναγνωρίζει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τους επενδυτές να διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (i) ενεργοί επενδυτές που εμφανίζονται έτοιμοι για άμεσες τοποθετήσεις (περίπου 35% της αγοράς) και (ii) επιφυλακτικοί επενδυτές που, ενώ έχουν ενδιαφέρον για τα ελληνικά ακίνητα, διατηρούν στάση αναμονής (περίπου 55% της αγοράς). Επιπλέον, το 40% της αγοράς δηλώνει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από το εξωτερικό. Συνοπτικά για τις βασικές κατηγορίες ακινήτων διαπιστώνουμε τα παρακάτω:

  • Κατοικίες: Η άποψη της αγοράς για την σημαντικότερη αγορά ακινήτων – καλύπτει το 79% του συνολικού κτιριακού αποθέματος – συγκλίνει στην εξέχουσα σημασία της ραγδαίας διείσδυσης του AirBnB, με το ενεργό επενδυτικό ενδιαφέρον για μικρές κατοικίες στην Αττική να καλύπτει σχεδόν το 70% της εν λόγω αγοράς.
  • Τουριστικά ακίνητα: Διαπιστώνεται η ύπαρξη ενεργού ενδιαφέροντος από το 60% να δηλώνει ότι προέρχεται κυρίως από ξένους επενδυτές.
  • Επαγγελματικά ακίνητα: Αναγνωρίζεται άμεση ανάγκη κατασκευής ποιοτικών χώρων – καλύπτουν μόλις το 6% του διαθέσιμου αποθέματος – παρά τη χαμηλή τρέχουσα ζήτηση, ενώ η Αττική ξεχωρίζει για το υψηλό ενεργό ενδιαφέρον (½ της αγοράς έναντι ⅕ στην υπόλοιπη χώρα).

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του διαθέσιμου αποθέματος ακινήτων, η αγορά μεσιτών αξιολογεί ότι το απόθεμα εμφανίζεται χωρισμένο σε δύο σχεδόν ισομερή κομμάτια: το πρώτο μισό χαρακτηρίζεται υψηλής ποιότητας και το άλλο μισό μέτριας/χαμηλής ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι:

  • Αναγνωρίζεται υπερβάλλουσα ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα, η οποία εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αφύπνιση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, με το 15% της αγοράς να αναγνωρίζει άμεση ανάγκη νέων κατασκευών και άλλο ένα 14% μεσοπρόθεσμα με την εμπέδωση της ανοδικής πορείας της αγοράς.
  • Υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον και για το απόθεμα μέτριας/χαμηλής ποιότητας καθώς λιγότερο από το 1% αυτού θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός αγοράς (δηλαδή, παρατηρείται πλήρης απουσία ζήτησης).

Συνοψίζοντας, η τρέχουσα ανοδική τάση έχει πυροδοτηθεί από την έντονη τουριστική ανάπτυξη, ωστόσο υψηλής κρισιμότητας είναι η ενεργοποίηση και των επενδυτών με λανθάνον ενδιαφέρον (55% της αγοράς). Σε αυτή την κατεύθυνση η υιοθέτηση σταθερού φορολογικού πλαισίου και η ολοκλήρωση του κτηματολογίου αναδεικνύονται ως οι κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να ξεκλειδώσουν αυτή τη δυναμική.