Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Οικονομικές Προοπτικές των Χωρών της Περιφέρειας 2020

31/1/2020 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Εβδομαδιαία Επισκόπηση (στα αγγλικά)

TURKEY

Positive momentum with still considerable uncertainties

 

ROMANIA

The need for fiscal consolidation clouds the economic picture

 

BULGARIA

Solid outlook on the prospect of ERM-2 membership

 

SERBIA

Strengthened macroeconomic fundamentals and the IMF anchor underpin a positive outlook

 

NORTH MACEDONIA

The resolution of uncertainties could boost the economy’s upside potential

 

ALBANIA

Positive economic outlook, on the back of a consistent policy mix under the IMF’s Post-Programme Monitoring

 

CYPRUS

Growth moderates but prospects remain favourable

 

EGYPT

The significant IMF-supported policy adjustment over the past 3 years has boosted macroeconomic stability