Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Μακροοικονομικές τάσεις και προοπτικές μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης - Ιούνιος 2017

27/6/2017 - Μελέτες & Αναλύσεις

Ελληνική Οικονομία

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, σε συνδυασμό με την ισχυρή δημοσιονομική θέση και την αναμενόμενη εξομάλυνση στις συνθήκες ρευστότητας, τροφοδοτούν την οικονομική ανάκαμψη στο υπόλοιπο του 2017

 

Η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο υπόλοιπο του 2017.

Οι αντοχές της οικονομίας στο 1ο τρίμηνο του 2017 (αύξηση ΑΕΠ +0,4%, σε ετήσια βάση) -- παρά την αύξηση της αβεβαιότητας από την παρατεταμένη διάρκεια της 2ης αξιολόγησης και την αρνητική επίδραση των νέων δημοσιονομικών μέτρων που εφαρμόστηκαν στα μέσα του 2016 και τις αρχές του 2017 -- συντείνουν στην θετική εκτίμηση για την μελλοντική δυναμική της.

Η αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ από τη δημοσιονομική προσαρμογή αναμένεται να είναι σημαντικά μικρότερη το 2017, σε ετήσια βάση, (-0,2% του ΑΕΠ), σε σχέση με -3,0% του ΑΕΠ το 2016 (έναντι αρχικών εκτιμήσεων για -1,8%), που αντανακλούσε την αποστέρηση αντίστοιχων πόρων από την οικονομία και τις επενδύσεις για την επίτευξη του υπερπλεονάσματος του 4,2% του ΑΕΠ το 2016.

Παρά τις ανωτέρω αρνητικές επιδράσεις και την αρνητική επίπτωση στο διαθέσιμο εισόδημα από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα η ιδιωτική κατανάλωση εμφάνισε αξιοσημείωτη αντοχή, αυξανόμενη κατά 1,7%, σε ετήσια βάση, το 1ο τρίμηνο του 2017, βασιζόμενη κυρίως στις υποστηρικτικές τάσεις στην αγορά εργασίας. Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται πλέον κάποια πρώιμα σημάδια ανάκαμψης του μέσου αριθμού εργάσιμων ωρών και του μισθού ανά εργατοώρα που, σε συνδυασμό με την  αναμενόμενη επιβράδυνση του πληθωρισμού, λόγω κάμψης των διεθνών τιμών ενέργειάς, και την ώθηση από την τουριστική δραστηριότητα, θα στηρίξουν την καταναλωτική δαπάνη τα επόμενα τρίμηνα.

Οι πιο ανταγωνιστικές και, κατά βάση, μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις που επιβίωσαν της κρίσης έχουν τη δυνατότητα, λόγω της υπερβολικής συρρίκνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των επώδυνων αναδιαρθρώσεων που επέτυχαν, να εμφανίζουν βελτιωμένη εικόνα, να αυξάνουν την παραγωγή τους και να προγραμματίζουν νέες επενδύσεις. Από την άλλη, οι λιγότερο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με υψηλό δανεισμό και μονομερή έκθεση στην εγχώρια αγορά πασχίζουν να επιβιώσουν και η βιωσιμότητά τους θα κριθεί από τη δυνατότητά τους να επωφεληθούν από μία συνεπή ανάκαμψη της οικονομίας τα επόμενα τρίμηνα και από μία ταχύτερη βελτίωση των συνθήκων ρευστότητας.

Η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, η εφαρμογή νέας δέσμης παρεμβάσεων στο κρατικό χρέος στο πλαίσιο εφαρμογής του βραχυπρόθεσμου πακέτου μέτρων που αποφάσισε το Eurogroup στα τέλη του 2016 και η πρόσφατη διατύπωση, με μεγαλύτερη σαφήνεια, επιπροσθέτων δυνητικών διευκολύνσεων στα πλαίσια της μεσοπρόθεσμης δέσμης μέτρων, σε συνδυασμό με τη δημοσιονομική αξιοπιστία, οδηγούν τα ασφάλιστρα κινδύνου της χώρας σε πτωτική τροχιά.

Ως εκ τούτου, αναμένεται η επίτευξη ενός υγιούς ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης της τάξης του 1,7% στο σύνολο του 2017, που συνεπάγεται επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στο 2,6%, ετησίως, στο 2ο εξάμηνο, η οποία υποβοηθά την οικονομική και επιχειρηματική προσαρμογή και δημιουργεί ισχυρή αφετηρία και για τη μεσοπρόθεσμη τροχιά της οικονομίας.