Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ελληνική Οικονομία: Σύντομη ανάλυση του ΑΕΠ 2ου τριμήνου 2017

4/9/2017 - Μελέτες & Αναλύσεις

Ελληνική Οικονομία

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ επιταχύνεται στο 2ο τρίμηνο

Τα στοιχεία του ελληνικού ΑΕΠ για το 2ο τρίμηνο του 2017 κατέδειξαν επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης στο 0,8%, σε ετήσια βάση, από 0,4% το 1ο τρίμηνο. Η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών ήταν καθοριστική, καθώς προσέθεσαν 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης, αντανακλώντας τη δυναμική αύξηση στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (9,5%, ετησίως, το 2ο τρίμηνο) που υπεραντιστάθμισε την αρνητική επίδραση από την αύξηση των εισαγωγών κατά 3,1%, ετησίως. Επίσης, η αύξηση της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης κατά 0,7% και 3,3% ετησίως, αντίστοιχα, αντιστάθμισε την αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ από τη συρρίκνωση των επενδύσεων κατά 4,6%, σε ετήσια βάση (κυρίως λόγω μειωμένων επενδύσεων σε εμπορικά πλοία, σε σύγκριση με την έντονη αύξηση της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι), υποστηρίζοντας την ανάπτυξη.

Ο δείκτης εκτίμησης των βραχυπροθέσμων τάσεων στην οικονομική δραστηριότητα της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ προοιωνίζει επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ στο 2ο εξάμηνο του 2017, και συγκεκριμένα κατά 1,7%, περίπου, ετησίως, το 3ο τρίμηνο του 2017 και περίπου κατά 3,0%, ετησίως, το 4ο τρίμηνο του 2017, όταν και οι ευνοϊκές επιδράσεις από το προηγούμενο έτος θα γίνουν σημαντικές. Η τάση αυτή ενσωματώνει, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω βελτίωση στο δείκτη οικονομικού κλίματος – ο οποίος ανήλθε σε υψηλό 30 μηνών τον Αύγουστο 2017 – καθώς και την άνοδο του PMI σε υψηλό 9 ετών τον ίδιο μήνα, σε συνδυασμό με την υπεραπόδοση του τουρισμού και την αναμενόμενη επιτάχυνση στην υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο 2ο εξάμηνο του 2017. Ως εκ τούτου, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, από 0,0% το 2016, θα ανέλθει στο 1,6% το 2017, αποκτώντας ισχυρή δυναμική για το 2018.