Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ελληνική Οικονομία: Σύντομη ανάλυση του ΑΕΠ 1ου τριμήνου 2018

7/6/2018 - Μελέτες & Αναλύσεις

Ελληνική Οικονομία

Η ελληνική οικονομία ανεβάζει ταχύτητα ωθούμενη από τις εξαγωγές

 

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ επιταχύνθηκε περαιτέρω το 1ο τρίμηνο του 2018 στο 2,3% ετησίως (από 2,0% ετησίως το 4ο τρίμηνο του 2017), που συνιστά την καλύτερη επίδοση της τελευταίας δεκαετίας, ενώ σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2017.               

Η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών ήταν καταλυτική για την ανωτέρω επίδοση. Συγκεκριμένα, οι καθαρές εξαγωγές προσέθεσαν 3,4 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ, που αποτελεί την ισχυρότερη επίδοση από το 2ο τρίμηνο του 2012. Η επίδοση αυτή αντανακλά, κυρίως, τη θετική συνεισφορά από την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών κατά 7,6% ετησίως, που προσέθεσε 2,4 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ, ενώ επίσης θετική, κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ήταν και η επίδραση από τη μείωση των εισαγωγών.

Από τη διάρθρωση των εξαγωγών προκύπτει πως οι εξαγωγές αγαθών αποτελούν τον πρωταγωνιστή και κατά το 1ο τρίμηνο του 2018. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 10,5% ετησίως (σε σταθερές τιμές ή κατά 0,9 δισ. ευρώ) με το μερίδιό τους στο ΑΕΠ να αυξάνει στο ιστορικό υψηλό του 18,5% στο 1ο τρίμηνο του 2018, αποτυπώνοντας μία αδιάκοπη, σχεδόν, ανοδική τροχιά 9 ετών, η οποία μεταφράστηκε σε σωρευτική αύξηση του όγκου των εξαγωγών αγαθών της τάξης του 70% μεταξύ 2009-2018.

Η επίδραση όμως της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου ήταν αρνητική της τάξης των 0,3 και 1,3 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα, εξαιτίας της μείωσης των αντίστοιχων κατηγοριών δαπάνης κατά  0,4% και 10,4% σε ετήσια βάση, το 1ο τρίμηνο του 2018.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 1ο τρίμηνο του 2018 ακόμα και η οικοδομική δραστηριότητα σημείωσε την πρώτη ετήσια αύξηση της τελευταίας δεκαετίας (10,7% ετησίως από πολύ χαμηλή βάση εκκίνησης) σηματοδοτώντας, πιθανότατα, το τέλος της πιο παρατεταμένης υφεσιακής περιόδου για τη ελληνική αγορά κατοικίας μεταπολεμικά.

Η πορεία των μηνιαίων δεικτών οικονομικής δραστηριότητας για το 2ο τρίμηνο του 2018, όπως συνοψίζεται σε ένα συνδυαστικό δείκτη που εκτιμά η Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ, υποδηλώνει τη δυνατότητα περαιτέρω επιτάχυνσης του ΑΕΠ στο 2,7% ετησίως την ίδια περίοδο.           

Ωστόσο, δεδομένης της αβεβαιότητας που δημιουργούν τόσο η αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου (31,3% υψηλότερα σε ετήσια βάση, κατά μέσο όρο, τον Απρίλιο-Μάιο 2018) όσο και η αστάθεια στην Ιταλία, η Δ/νση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ επιλέγει να διατηρήσει αμετάβλητη την αρχική της πρόβλεψη για ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% ετησίως στο σύνολο του 2018 (όπως δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2018).

Το ενδεχόμενο σημαντικής εξασθένισης των οικονομικών επιδόσεων της Ιταλίας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ελληνική ανάπτυξη με την άμεση επίδραση να εκτιμάται έως και -0,2% του ΑΕΠ στο σύνολο του 2018.