Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εισροές κεφαλαίων και ρευστότητα - Νοέμβριος 2014

25/11/2014 - Μελέτες & Αναλύσεις

Ελληνική Οικονομία

​​​​​​​​​​​Οι αυξανόμενες εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό στηρίζουν την ανάπτυξη αλλά η απομόχλευση στον ιδιωτικό τομέα και η ταχεία μείωση δανεισμού από την ΕΚΤ επιβραδύνουν τη διάχυση της ρευστότητας στην οικονομία.

 

Η αξιοσημείωτη προσαρμογή που έχει συντελεστεί πλέον στην ελληνική οικονομία και  αποτυπώνεται στην επίτευξη διδύμων και διευρυνόμενων πλεονασμάτων τόσο στο πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξάνουν την ελκυστικότητα της και μεταφράζονται σε αυξανόμενες εισροές κεφαλαίου από το εξωτερικό την τελευταία διετία. Είναι διάχυτη όμως η αίσθηση ότι η μετακύλιση αυτών των εισροών στην πραγματική οικονομία είναι εξαιρετικά βραδεία. Η ανάλυση επιχειρεί να ερμηνεύσει αυτές τις τάσεις επικεντρώνοντας στην επίδραση που έχει στη διάχυση της εισερχόμενης ρευστότητας η συνεχιζόμενη απομόχλευση στον υγιή ιδιωτικό τομέα και η ταχεία μείωση του δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ.


Η έκδοση εμπεριέχει επίσης επικαιροποιημένη παρουσίαση της οικονομικής συγκυρίας με έμφαση στις δημοσιονομικές εξελίξεις και βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις.​