Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 7-20 Σεπτεμβρίου 2021

24/9/2021 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Εβδομαδιαία Επισκόπηση (στα αγγλικά)

ROMANIA 

GDP growth rebounded in Q2:21 (to 13.0% y-o-y from -0.2% in Q1:21), mainly due to a positive COVID-19-related base effect, lifting the economy above its pre-pandemic size

GDP growth to remain robust in the period ahead, despite ongoing fiscal consolidation

The ongoing political crisis poses a downside risk to the economic outlook

 

SERBIA

Against the backdrop of economic recovery, the underlying profitability of the banking system improved in H1:21, with ROAE picking up slightly to a robust 7.3%, in line with lower provisioning

The favourable macroeconomic outlook minimizes the challenges stemming from the expiry of the debt payment moratorium

 

CYPRUS

Following a sharp (base effect-driven) rebound in domestic demand, GDP growth surged to 12.8% y-o-y in Q2:21 from -2.0% in Q1:21

Solid domestic demand and a further recovery in external demand (including for tourism services) should keep GDP growth strong in H2:21

 

 

APPENDIX: MACROECONOMIC & FINANCIAL INDICATORS