Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 7 - 20 Φεβρουαρίου 2017

24/2/2017 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Εβδομαδιαία Επισκόπηση (στα αγγλικά)

TURKEY

Tourist arrivals posted their sharpest decline in 17 years in FY:16 (down c. 30% to an 8-year low of 25.4mn), due to elevated security concerns

External adjustment came to a halt in 2016, mainly due to weaker tourist receipts

 

ROMANIA

Credit expansion slowed in FY:16

Deposit growth maintained momentum in FY:16, underpinned by strong economic activity

The residential real estate market continued to improve in FY:16

 

BULGARIA

Lending activity improved slowly in FY:16, amid tight credit standards and weak loan demand

Growth in customer deposits slowed in FY:16, due to a normalization in the corporate segment

 

SERBIA

PM A. Vucic expected to win in the 1st round of the Presidential elections, set to take place in April

Impressive fiscal consolidation in FY:16, for a second successive year

 

FYROM 

Fiscal consolidation continued for a second consecutive year in FY:16 (0.8 pps of GDP), despite an unstable political environment

Tourist arrivals slow in 2016, partly hit by protracted political instability and social unrest

 

ALBANIA 

The negative current account trend reversed course in Q3:16, due to strong tourism inflows

 

CYPRUS

The FY:16 Budget outperformed its target on the back of better-than-projected tax revenue and continued spending restraint

Tourist arrivals rose by more than 20% in FY:16

 

EGYPT 

SDR-denominated Suez Canal receipts boost budget revenue in H2:16/17, due to large currency valuation effects

The tourism crisis has started to ease since November

 

APPENDIX: FINANCIAL MARKETS