Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 6 – 19 Οκτωβρίου 2020

21/10/2020 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Εβδομαδιαία Επισκόπηση (στα αγγλικά)

TURKEY

External imbalances widened markedly, amid the COVID-19 crisis, with the 12-month rolling current account deficit hitting a 2-year high of 3.3% of GDP in August

The capital and financial account remained weak, putting pressure on FX reserves

A weak external position poses serious challenges to monetary policy

 

ALBANIA

Albania is expected to start EU accession negotiations by end-year

COVID-19 and (to a much lesser extent) the impact of the end- 2019 earthquake pushed down GDP contraction to double digits in Q2:20

The annual pace of GDP contraction is set to ease markedly in H2:20, although a second COVID-19 wave poses significant downside risks

 

EGYPT

In light of subdued inflation, the CBE cut further its key rate by 50 bps to 8.75%

GDP growth decelerated to 3.5% in FY:19/20 from 5.6% in FY:18/19, as COVID-19 took its toll

With limited help from fiscal policy, GDP growth should weaken in FY:20/21, but remain positive

 

APPENDIX: FINANCIAL MARKETS