Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 30 Ιουνίου – 13 Ιουλίου 2020

14/7/2020 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Εβδομαδιαία Επισκόπηση (στα αγγλικά)

TURKEY

In view of limited room for rate cuts, monetary authorities shift into more unorthodox policies to counteract the recessionary trend and finance the budget deficit

 

ALBANIA

IMF concludes Remote Staff Visit to Albania, recommending post-crisis policy response

Despite weaker external demand due to the COVID-19 shock, the 4-quarter rolling current account deficit stabilized at 7.5% of GDP in Q1:20, reflecting normalization in electricity generation

The current account deficit is set to widen to a 6-year high of 10.0% of GDP in FY:20, driven by the sharp drop in tourism receipts

 

EGYPT

Underlying pressures on the EGP deter the CBE from reducing further its key rate

The envisaged fiscal consolidation appears difficult to achieve, without additional measures

 

APPENDIX: FINANCIAL MARKETS