Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 3 – 16 Νοεμβρίου 2020

20/11/2020 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Εβδομαδιαία Επισκόπηση (στα αγγλικά)

TURKEY

The change in the helm of the CBRT marks a shift towards “more orthodox” policy tightening, easing market concerns and bolstering the TRY exchange rate

Lending activity continued to expand at a fast pace in October

 

SERBIA

A sizeable fiscal impulse in 9M:20 helped cushion the COVID- 19 shock

Monetary policy is set to remain accommodative, despite limited room for further rate cuts

 

CYPRUS

Budget deficit hits record-high (yet still manageable) levels, due to the pandemic

Although it is projected to underperform its target deficit of 0.7% of GDP, the FY:21 budget is set to fall well below the EU threshold of 3.0%

The COVID-19 shock leaves Cyprus with a significant debt legacy

 

APPENDIX: FINANCIAL MARKETS