Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 26 Νοεμβρίου - 9 Δεκεμβρίου 2019

12/12/2019 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Εβδομαδιαία Επισκόπηση (στα αγγλικά)

TURKEY

Albeit losing momentum on a quarterly basis, annual GDP growth returned in positive territory in Q3:19 (up 0.9% y-o-y), driven by domestic demand and favourable base effects

Economic activity is set to improve on the back of monetary stimulus

 

ROMANIA

GDP growth moderated sharply in Q3:19, on the back of weaker private consumption and increased de-stocking

With no help from fiscal policy, economic activity is set to slow further in FY:20

 

ALBANIA

Fiscal compliance weakened due to mid-year local elections

The 2020 Budget is set to underperform its target of 1.6% of GDP by a wide margin, unless additional corrective fiscal measures are introduced

 

CYPRUS

The underlying profitability (excluding non-recurrent revenue) of the banking system is estimated to have turned positive in H1:19, following the negative impact on the bottom line from the cleaning-up of the sector’s balance sheet in H2:18

 

APPENDIX: FINANCIAL MARKETS