Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 25 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου 2020

8/9/2020 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Εβδομαδιαία Επισκόπηση (στα αγγλικά)

TURKEY

GDP drops abruptly by 9.9% y-o-y in Q2:20, as COVID-19 impact hits hard

The need for monetary policy tightening clouds the outlook for recovery

 

NORTH MACEDONIA

A new SDSM-led Government, headed by Z. Zaev, takes office

GDP falls by a record 12.7% y-o-y in Q2:20, due to COVID-19

A second COVID-19 wave poses challenges to economic recovery

 

CYPRUS

Despite the significant fiscal stimulus, GDP plunges by 11.9% y-o-y in Q2:20, as COVID-19 takes its toll

Cyprus faces a long and bumpy recovery ahead

 

APPENDIX: FINANCIAL MARKETS