Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δισεβδομαδιαία Επισκόπηση 20 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 2020

6/11/2020 - Μελέτες & Αναλύσεις

Αναδυόμενες Αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης & Μεσογείου; --Εβδομαδιαία Επισκόπηση (στα αγγλικά)

TURKEY

The CBRT’s opting for “back-door” tightening fails to ease market concerns

Headline inflation remains stubbornly high at 11.9% y-o-y in October, broadly unchanged compared with end-2019, raising pressure on the CBRT to further tighten its stance

Inflation is set to embark on a downward trend only next year, due to positive base effects and a prospective policy tightening

 

ROMANIA

Budget deficit hits record-high levels due to COVID-19-related loosening

Romania is in high need of fiscal consolidation

An elevated risk premium prompts the NBR to “wait-and-see”

 

CYPRUS

Rising credit risk and heightened uncertainty, due to the pandemic, bring credit expansion to a halt

Customer deposits drop mildly, amid the pandemic, driven by the corporate segment

COVID-19 takes a toll on the residential real estate market

 

APPENDIX: FINANCIAL MARKETS