Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

MiFID II – RTS27 & RTS28 Reports

 

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το RTS27, RTS28 (Best Execution Reporting) επιλέξτε όποιον απο τους παρακάτω συνδέσμους σας ενδιαφέρει :

2018 - RTS27

 

​Αρχείο : RTS27_2018_Q1_T3

​Αρχείο : RTS27_2018_Q1_T4

​Αρχείο : RTS27_2018_Q1_T6

 

Αρχείο : RTS27_2018_Q4_T6

Αρχείο : RTS27_2018_Q4_T9

 

2018 - RTS28 

 

Αρχείο : RTS28_2018 

 

2019 - RTS27

 

Αρχείο : RTS27_2019_Q1 Τ3

Αρχείο : RTS27_2019_Q1_T4

Αρχείο : RTS27_2019_Q1_T6 

Αρχείο : RTS27_2019_Q1_T9 

 

 Αρχείο : RTS27_2019_Q3_T3


Αρχείο : RTS27_2019_Q4_T3

Αρχείο : RTS27_2019_Q4_T4

Αρχείο : RTS27_2019_Q4_T6

Αρχείο : RTS27_2019_Q4_T9

 

2019 - RTS28 

 

Αρχείο : RTS28_2019 

 

2020 - RTS27

 

Αρχείο : RTS27_2020_Q1_T3

Αρχείο : RTS27_2020_Q1_T4

Αρχείο : RTS27_2020_Q1_T6

Αρχείο : RTS27_2020_Q1_T9

 

 

Αρχείο : RTS27_2020_Q2_T3

Αρχείο : RTS27_2020_Q2_T4

Αρχείο : RTS27_2020_Q2_T6

Αρχείο : RTS27_2020_Q2_T9

 

Αρχείο : RTS27_2020_Q3_T3

Αρχείο : RTS27_2020_Q3_T4

Αρχείο : RTS27_2020_Q3_T6

Αρχείο : RTS27_2020_Q3_T9

 

Αρχείο : RTS27_2020_Q4_T3

Αρχείο : RTS27_2020_Q4_T4

Αρχείο : RTS27_2020_Q4_T6

Αρχείο : RTS27_2020_Q4_T9

 

2020 - RTS28 

 

Αρχείο : RTS28_2020 

 

2021 - RTS27

 

Αρχείο : RTS27_2021_Q1_T3

Αρχείο : RTS27_2021_Q1_T4

Αρχείο : RTS27_2021_Q1_T6

Αρχείο : RTS27_2021_Q1_T9

 

 

Αρχείο : RTS27_2021_Q2_T3

Αρχείο : RTS27_2021_Q2_T4

Αρχείο : RTS27_2021_Q2_T6

Αρχείο : RTS27_2021_Q2_T9

 

Αρχείο : RTS27_2021_Q3_T3

Αρχείο : RTS27_2021_Q3_T4

Αρχείο : RTS27_2021_Q3_T6

Αρχείο : RTS27_2021_Q3_T9