Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Τράπεζα

Έδρα: Trg Slobode 7, 21000 Novi Sad
Τηλέφωνο: +381 21 488 66 00

Εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης

Έδρα: Airport City Belgrade 88, Omladinskih Brigada 11070, New Belgrade
Τηλέφωνο: +381 11 2288071