Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Σημεία Εξυπηρέτησης στο Εξωτερικό

Κύπρος

Έδρα: Κτίριο "Λυσιώτη", Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 15, Τ.Θ. 21191, 1065, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +35722840000

Ρουμανία

Έδρα: Boc Building, 3, George Constantinescu str., sector 2, 020339 Bucharest
Τηλέφωνο: +40213059000

ΠΓΔΜ

Έδρα: 11 Oktomvri str., No 7 1000 Skopje
Τηλέφωνο: +389 23295295

Αλβανία

Έδρα: Rr "Dritan Hoxha", Hd. 8, H.1, Njesia, Bashkiake Nr. 11, Postal Code 1026, Tirana
Τηλέφωνο: +35542280002

Αίγυπτος

Έδρα: NBG Egypt Network Head Office-515, 32 Haroun Street, Dokki - Giza
Τηλέφωνο: +202333312400

Ν. Αφρική

Έδρα: Block 3 Inanda Greens Business Park, 54 Wierda Road West, Wierda Valley, Sandton 2196, P.O. Box 784921, Sandton 2146
Τηλέφωνο: +27 11 634 4300