Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Σημεία Εξυπηρέτησης στο Εξωτερικό

Κύπρος

Έδρα: Κτίριο "Λυσιώτη", Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 15, Τ.Θ. 21191, 1065, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +35722840000

Βόρεια Μακεδονία

Έδρα: 11 Oktomvri str., No 7 1000 Skopje
Τηλέφωνο: +389 23295295

Αίγυπτος

Έδρα: NBG Egypt Network Head Office-515, 32 Haroun Street, Dokki - Giza
Τηλέφωνο: +202333312400