Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Σημεία Εξυπηρέτησης στο Εξωτερικό

Τουρκία

Έδρα: Buyukdere Cad. No 129, 34394 Gayrettepe, Istanbul
Τηλέφωνο: +902123185000

Κύπρος

Έδρα: Κτίριο "Λυσιώτη", Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 15, Τ.Θ. 21191, 1065, Λευκωσία
Τηλέφωνο: +35722840000

Βουλγαρία

Έδρα: 5, Sveta Sofia str., 1040, Sofia
Τηλέφωνο: +35 928112800

Ρουμανία

Έδρα: Eurotower Building, 11 Dinu Vintila str., 4-7 floor, District 2, 021101 Bucharest
Τηλέφωνο: +40213059000

ΠΓΔΜ

Έδρα: 11 Oktomvri str., No 7 1000 Skopje
Τηλέφωνο: +389 23295295

Σερβία

Έδρα: Trg Slobode 7, 21000 Novi Sad
Τηλέφωνο: +381214886600

Αλβανία

Έδρα: Rr "Dritan Hoxha", Hd. 8, H.1, Njesia, Bashkiake Nr. 11, Postal Code 1026, Tirana
Τηλέφωνο: +35542280002

Αίγυπτος

Έδρα: NBG Egypt Network Head Office-515, 32 Haroun Street, Dokki - Giza
Τηλέφωνο: +202333312400

Ν. Αφρική

Έδρα: 116, Marshall Str., Johannesburg 2001, P.O. Box 7781, Johannesburg 2000
Τηλέφωνο: +27118332117