Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Δίκτυο καταστημάτων ΕΤΕ

Έδρα: NBG Egypt Network Head Office-515, 32 Haroun Street, Dokki - Giza
Τηλέφωνο: +20 23 333 12 400